Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Veri Derlemesi(INF400)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF400 Veri Derlemesi 7 3 0 0 3 5
Ön Koşul INF103
Derse Kabul Koşulları INF103
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Rabie BEN ATITALLAH rbenatit@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere, derleyicilere ilişkin temel kavram ve uygulamaları göstermek, bu konuda var olan çalışmalarla ve kullanılan yöntemlerle ilgili bilgileri vermektir. Bu bağlamda, derleyici tasarımına dair genel kavramlar, tasarım sürecinde kullanılan yöntemler ve karşılaşılan sorunlara yönelik geliştirilen algoritmalar ve yapılar incelenir.
İçerik 1. Giriş
2. Düzgün ifadeler ile dil analizi, Dil analizi (Lex'e giriş)
3. Sözdizimsel analiz I (LL(k))
4. Sözdizimsel analiz II (SLR)
5. Sözdizimsel analiz III (LR(k))
6. Sözdizimsel analiz IV (LALR)
7. YACC 'ın tanıtılması
8. Ara sınav
9. Sözdizimsel tarafından yapılan çeviri
10. Sembollerin, tablo ve tiplerin konrol edilmesi
11. Kodun ortaya çıkması I
12. Kodun iyileştirilmesi
13. Derleme ve dil tipleri I
14. Derleme ve dil tipleri II
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
- Formel dilleri kullanarak, gramer kuralları ile çözümleyici tablosu oluşturabilir.
- Sözdizim ve anlambilim kuralları oluşturarak gösterimleri tasarlayabilir.
- Anlamsal çözümleme, sembol tablosu, ve sözdizime dayalı kod üretme yöntemlerini uygulayabilir.
- Derleyiciler tarafında, programlama dillerinin analizini gerçekleştirebilir.
Öğretim Yöntemleri 1. Compilateurs : principes, techniques et outils – A. Aho, R Sethi, J Ullman – InterEditions
2. Compilateurs – D. Grune, H. Bal, V. Jacobs,K. Langendoen, Dunod.
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Veri derlemesine giriş
2 Düzgün ifadeler ile dil analizi, Dil analizi (Lex'e giriş)
3 Sözdizimsel analiz I (LL(k))
4 Sözdizimsel analiz II (SLR)
5 Sözdizimsel analiz III (LR(k))
6 Sözdizimsel analiz IV (LALR)
7 YACC 'ın tanıtılması
8 Ara sınav
9 Sözdizimsel tarafından yapılan çeviri
10 Sembollerin, tablo ve tiplerin konrol edilmesi
11 Kodun ortaya çıkması I
12 Kodun iyileştirilmesi
13 Derleme ve dil tipleri I
14 Derleme ve dil tipleri II
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 50
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 22 22
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 126
Toplam İş Yükü / 25 5,04
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top