Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Bilgisayar Ağları(INF334)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF334 Bilgisayar Ağları 6 3 0 0 3 4
Ön Koşul IND211 VEYA INF211
Derse Kabul Koşulları IND211 VEYA INF211
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Tankut ACARMAN tacarman@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı yerel alan ağlarını anlatmak ve iç çalışma mekanizmalarını bilerek. sınıflandırmak. seçmek. yöntemleri ve protokolleri tanıtmak. yardımcı araçlar ile özellikle TCP/IP bilgisayar ağlarınının yönetimini öğretmektir. Ethernet/Internet ağları için temel yaklaşımların gösterilmesi. bilgisayar ağının oluşturulması ve yaygın kullanılan protokollerin anlaşılmasını sağlatmaktır. Katmanlı ağ mimarisi. her katmanın görevleri ilgili protokoler ve standartlar hakkında bilgi verilerek anlatılmaktadır.
İçerik 1. Hafta Bilgisayar ağları ve açık sistemler : OSI ve TCP/IP modeli
2. Hafta Bilgisayar ağlarının sınıflandırılması ve karakteristiklerinin belirlenmesi
3. Hafta Katmaların hizmet tanımlamaları ve çalışmaları. Verilerin aktarılması
4. Hafta Veri Hattı Kontrol katmanı ve Eternet
5. Hafta Ağ katmanı
6. Hafta Aktarım katmanı
7. Hafta UDP ve soket programlamaya giriş
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Güvenilir veri aktarımı. TCP
10. Hafta Yeniden aktarım yöntemleri. Tıkanıklık kontrolü ve akış kontrolü.
11. Hafta Client/server mimarisi. ağda etkileşim. standartlar
12. Hafta Ağ güvenliği
13. Hafta Güvenlik seviyeleri
14. Hafta Soket programlama uygulamaları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Bilgisayar ağ ISO OSI çok katmanlı mimarisini ve katmanların görevlerini açıklayabilme yetisi.
2. OSI ve TCP/IP bilgisayar ağ yazılım modellerini açıklayabilme yetisi.
3. Çok katmanlı ağ mimarileri ve kullanılan protokollere dair detaylı bilgileri saptayabilme becerisi.
4. Veri aktarımı. aktarımın verimliliği ve karşılan sorunlara yönelik çözüm üretebilme ve algoritmalar ayırma yeteneği.
5. Uuygulama katmanına dair protokoller ve uygulama geliştirmeye yönelik standartları takip etmenin gerekliliğini saptayabilme. protokolleri uygulayabilme becerisi
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. James F. Kurose and Keith W. Ross. “Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring The Internet”. 2003. Addison Wesley. Pearson Education.
2. Russell Bradford. "The Art of Computer Networking". 2007. Prentice Hall. Pearson Education.
3. Andrew Tannenbaum. "Computer Networks." 1996. Prentice Hall. Inc.
4. D. Bertsekas and R. Gallager. "Data Networks." 2nd Ed.. 1992. Prentice Hall. Inc.
5. T.S. Rappoport. "Wireless Communications." 1996. Prentice Hall. Inc.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Bilgisayar ağları ve açık sistemler : OSI ve TCP/IP modeli
2 Bilgisayar ağlarının sınıflandırılması ve karakteristiklerinin belirlenmesi
3 Katmaların hizmet tanımlamaları ve çalışmaları. Verilerin aktarılması
4 Veri Hattı Kontrol katmanı ve Eternet
5 Ağ katmanı
6 Aktarım katmanı
7 UDP ve soket programlamaya giriş
8 Ara Sınav
9 Güvenilir veri aktarımı. TCP
10 Yeniden aktarım yöntemleri. Tıkanıklık kontrolü ve akış kontrolü.
11 Client/server mimarisi. ağda etkileşim. standartlar
12 Ağ güvenliği
13 Güvenlik seviyeleri
14 Soket programlama uygulamaları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 2 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 5
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi.
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 22 22
Kısa Sınavlar 1 2 2
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 90
Toplam İş Yükü / 25 3,60
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top