Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Veritabanı Yönetimi ve Güvenliği(INF360)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF360 Veritabanı Yönetimi ve Güvenliği 6 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) N. Sultan TURHAN sturhan@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Veri Tabanı Yönetimi ve Güvenliği dersinin birinci hedefi, Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerine, İlişkisel Veri Tabanları dersinde öğrenmiş oldukları temel veri tabanı prensiplerini kullanarak, gerçek zamanlı dağıtık bir veri tabanını yönetmeyi ve bu veri tabanının güvenliğini sağlamayı öğretmektir. Derste ilk olarak veri tabanı yönetiminin temel ilkeleri anlatılacak, ardından daha çok güvenlik konuları üzerinde çalışılacaktır. Kuramsal olarak yapılan her dersin akabinde, derste öğrenilenler sektörde yaygın olarak kullanılmakta olan veri tabanı yönetim sistemlerinden biri üzerinde uygulanacaktır.Aynı zamanda öğrencinin genel olarak bilgi sistemlerinin güvenliği hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
İçerik 1. Hafta Dağıtık veri tabanı mimarileri ve yönetimine giriş
2. Hafta Şema, Tablo, Index, Görünümlerin yönetimi ve kullanıcı yetkilendirmeleri
3. Hafta Veri tabanı aynalama ve replikasyon
4. Hafta Veri tabanı yedekleme teknikleri
5. Hafta Veri tabanı kurtarma teknikleri
6. Hafta Veri tabanı güvenliği temel ilkeler (1/2)
7. Hafta Veri tabanı güvenliği temel ilkeler (2/2)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Veri tabanı güvenlik politikaları ve yaşam döngüsü
10. Hafta Data Center Gezisi
11. Hafta Veri tabanı ihlalleri (1/2)
12. Hafta Veri tabanı ihlalleri (2/2)
13. Hafta SQL Injection
14. Hafta Veri tabanı güvenliği testi
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki konularda yeterliliğe sahip olacaktır:
1. İlişkisel veri tabanlarını yönetebilme becerisi,
2. Dağıtık sistemler üzerinde veri tabanı inşa edebilme ve bu veri tabanları arasında hareket ve kullanıcı yönetimi
sağlayabilme yetisi,
3. Veri tabanını yedeğini alabilme ve bu yedekten geri dönebilme yeteneği,
4. Veri tabanının ve beraberinde bilgi sisteminin maruz kalacağı saldırılara karşı önlem alabilme ve bu saldırıları
bertaraf edebilme yetisi,
5. Veri tabanında yapılacak güvenlik ihlallerini saptayabilme ve önlem alma yetisi
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Özsu, M. T. , Valduriez, P. Principles of distributed database systems. Springer Science & Business Media, 2011
2. Basta A, Zgola, M. Database Security, Course Technology Cengage Learning,
Boston, MA, USA, 2012
3. Mullins, C. Database Administration: the complete guide to practices and procedures. Addison-Wesley Professional. 2002
4. Complete list of Oracle 11g reference books http://www.oracle.com/pls/db112/homepage
5. SQL Server Books on-line http://technet.microsoft.com/en-us//library/ms130214(SQL.105).asp
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dağıtık veri tabanı mimarileri ve yönetimine giriş
2 Şema, Tablo, Index, Görünümlerin yönetimi ve kullanıcı yetkilendirmeleri
3 Veri tabanı aynalama ve replikasyon
4 Veri tabanı yedekleme teknikleri
5 Veri tabanı kurtarma teknikleri
6 Veri tabanı güvenliği temel ilkeler (1/2)
7 Veri tabanı güvenliği temel ilkeler (2/2)
8 Ara Sınav
9 Veri tabanı güvenlik politikaları ve yaşam döngüsü
10 Data Center Gezisi
11 Veri tabanı ihlalleri (1/2)
12 Veri tabanı ihlalleri (2/2)
13 SQL Injection
14 Veri tabanı güvenliği testi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 10 10
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 12 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 92
Toplam İş Yükü / 25 3,68
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top