Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Mikroişlemciler(INF340-A)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF340-A Mikroişlemciler 6 2 0 2 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) REİS BURAK ARSLAN buarslan@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı mikroişlemci ve mikroişlemcili sistemlerin tanıtılması ve geliştirilmesi, mikroişlemci ve mikrodenetleyici sistemlerin ayrımının aktarılması, mikroişlemciler için assembly (birleştirici) dilinde program geliştirilmesinin ögretilmesidir. Bunun yanı sıra Arduino platformu üzerinde C dili ile mikroişlemci projeleri geliştirilerek öğrencilere pratik yapma imkanı da verilmektedir.
İçerik 1. Hafta Giriş ve tarihçe
2. Hafta Sayısal sistemlere kısa bir göz atış
3. Hafta Mikroişlemci tabanlı sistemler
4. Hafta 8085 mimarisi
5. Hafta Giriş/Çıkış bağlantıları
6. Hafta 8085 Assembly programlama
7. Hafta Programlama: Komut Seti
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Bellek ve saklayıcılara ilişkin komutlar
10. Hafta Program kontrolü komutları
11. Hafta Yığın ve altprogramlar
12. Hafta Kesmeler
13. Hafta 16-32 bit mikroişlemciler ve mikrodenetleyiciler
14. Hafta Proje Sunumları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:

1. Mikroişlemcilere ait temel sayısal devre kavramlarını anlar ve uygulayabilir,
2. Mikroişlemci mimarilerini, mikroişlemci ve mikrodenetleyici sistemlerini tanıyabilir,
3. Birleştirici dilde program yazabilir ve anlayabilir,
4. Veri giriş çıkışını sağlayacak arabirim yöntem ve araçlarını kullanabilir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Microprocessor Architecture, Programming, and Applications with the 8085 (4th Edition), Ramesh S. Gaonkar, Prentice Hall 1998
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş ve tarihçe
2 Sayısal sistemlere kısa bir göz atış
3 Mikroişlemci tabanlı sistemler
4 8085 mimarisi
5 Giriş/Çıkış bağlantıları
6 8085 Assembly programlama
7 Programlama: Komut Seti
8 Ara Sınav
9 Bellek ve saklayıcılara ilişkin komutlar
10 Program kontrolü komutları
11 Yığın ve altprogramlar
12 Kesmeler
13 16-32 bit mikroişlemciler ve mikrodenetleyiciler
14 Proje Sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 1 20
Laboratuar 1 20
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi.
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 5 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 1 20 20
Laboratuar 14 2 28
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 131
Toplam İş Yükü / 25 5,24
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top