Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Sayısal Analiz(INF325)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF325 Sayısal Analiz 6 3 0 0 3 4
Ön Koşul ING207
Derse Kabul Koşulları ING207
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) İsmail Burak PARLAK bparlak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerine zorunlu olarak sunulan bu ders ile öğrencilere sayısal problemlerine ait çözüm tekniklerinin tanıtımı yapılmaktadır. Böylece; öğrenciler, gerek iş hayatında gerek akademik kariyerleri sırasında karşılaşacakları problemlerin sayısal çözümüne yönelik temel bilgi ve beceriler kazanacaktır. Bu kapsamda, bu dersin amaçları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
Öğrencilere;
Sayısal analiz problemleri hakkında fikir vermek,
Sayısal analiz problemleri kapsam ve zorlukları hakkında genel bilgi sağlamak,
Sayısal analiz problemlerinin çözüm teknikleri hakkında temel bilgiler kazandırmak,
Karmaşık sayısal analiz çözme teknik ve dizgi işlemleri uygulayabilme becerisi edinmelerini sağlamaktır.
İçerik 1. Hafta Sabit nokta, kayan nokta aritmetiği, IEEE 754 standardı
2. Hafta Python 3.0 programlama diline giriş
3. Hafta Doğrusal sistem denklemleri
4. Hafta LU, Cholesky, Crout, Doolitle matris ayrıştırma yöntemleri
5. Hafta Interpolasyon, Ekstrapolasyon, Doğru Kestirimi
6. Hafta Polinom Enterpolasyonu,Kübik Splineler ve En Küçük Kareler Yöntemi
7. Hafta Doğrusal denklem çözümleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Ikiye bölme, Newton Raphson Yöntemi
10. Hafta Sayısal Türevleme-Richardson Ekstrapolasyonu
11. Hafta Sayısal Integral
12. Hafta Newton Cotes Yöntemi, Gauss Integrali, Çoklu Integral Çözümleri
13. Hafta Başlangıç Değeri Problemleri
14. Hafta Euler, Ikinci ve Dördüncü Derece Runge-Kutta Çözümleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki konularda yeterliliğe sahip olacaktır:
1: Güncel mühendislik problemlerinde deterministik çözüm yöntemlerini uygulayabilme becerisi,
2: Mühendislik problemlerini ayrıştırarak, alt problemler ile detaylı yaklaşımlar önerebilme yetisi,
3: Sayısal analiz yöntemlerini kullanarak hassasiyet analizini gerçekleştirebilme ve çözümleri sıralayabilme becerisi,
4: Sayısal bir problemi Python programlama diliyle analizini gerçekleştirebilme becerisi
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1- Numerical Methods in Engineering with Python 3, Jaan Kiusalaas, Cambridge University Press, 2013
2- Learning Python, Fifth Edition, Mark Lutz, O'Reilly, 2013
3- Scipy and Numpy, Eli Bressert, O'Reilly, 2012
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Sabit nokta, kayan nokta aritmetiği, IEEE 754 standardı
2 Python 3.0 programlama diline giriş
3 Doğrusal sistem denklemleri
4 LU, Cholesky, Crout, Doolitle matris ayrıştırma yöntemleri
5 Interpolasyon, Ekstrapolasyon, Doğru Kestirimi
6 Polinom Enterpolasyonu,Kübik Splineler ve En Küçük Kareler Yöntemi
7 Doğrusal denklem çözümleri
8 Ara Sınav
9 Ikiye bölme, Newton Raphson Yöntemi
10 Sayısal Türevleme-Richardson Ekstrapolasyonu
11 Sayısal Integral
12 Newton Cotes Yöntemi, Gauss Integrali, Çoklu Integral Çözümleri
13 Başlangıç Değeri Problemleri
14 Euler, Ikinci ve Dördüncü Derece Runge-Kutta Çözümleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 5 25
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 6 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 5 5 25
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 93
Toplam İş Yükü / 25 3,72
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top