Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

İşletim Sistemleri(INF333)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF333 İşletim Sistemleri 6 2 0 2 3 5
Ön Koşul INF103
Derse Kabul Koşulları INF103
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Özlem DURMAZ İNCEL odurmaz@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste, ikinci sınıftaki İşletim Sistemlerine Giriş dersinde ve üçüncü sınıfın ilk döneminde verilen Bilgisayar Mimarisi dersinde işlenen temel kavramlar hakkındaki bilgiler pekiştirilir. Derste özellikle, işlem (process), hafıza yönetimi, giriş/çıkış yönetimi, dosya sistemleri ve işlemler arası iletişim/senkronizasyon kavramları üzerinde durulur. Derste işlenen bilgileri uygulamaya geçirmek için yapılan laboratuar çalışmalarında C programlama dili kullanılır.
İçerik 1. Giriş
2. Gerekli hatırlatmalar
3. İşlemler (process)
4. İş parçacıkları (threads)
5. İşlemlerin düzenlenmesi
6. Bellek yönetimi
7. Sayfalama (paging)
8. Sanal bellek
9. İşlemler arası iletişim
10. Senkronizasyon sistemleri
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Standart bir işletim sisteminin işleyişi
2. Alt seviye C POSIX kullanımı
3. Çoklu-işlem ve paralel programalamaya giriş
Öğretim Yöntemleri Yüzyüze anlatım ve programlama
Kaynaklar 1. Ders yansıları ve notları
2. Operating System Concepts, International Student Version, Abraham Silberschatz, Wiley.
3. Operating systems, William Stallings, Prentice Hall
4. Modern Operating Systems, Andrew Tanenbaum, Prentice Hall
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İşletim Sistemlerine Giriş, Bilgisayar Mimarisi Konuları Hatırlatma, İşletim Sistemlerinin Tarihçesi
2 İşletim Sistemi Yapısı ve Süreçlere Giriş
3 Linux İşletim Sistemine Giriş ve Programlama
4 Süreçler ve İş Parçacıkları
5 Süreçler Uygulama
6 Süreçler Arası Haberleşme
7 Süreçler Arası Haberleşme ve Pratiği
8 Çizelgeleme Algoritmalarına Giriş
9 Çizelgeleme Algoritmalarının Analizi
10 Senkronizasyon Metotları, Semaphorelar, Monitorler
11 Senkronizasyon Uygulamaları
12 Bellek Yönetimi
13 Sanal Bellek Yönetimi
14 Kernel Programlama
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Linux Hatırlatmalar
2 Süreçler Uygulama
3 Süreçler Arası Haberleşme
4 Thred Uygulamaları
5 Senkronizasyon Uygulamaları
6 Bellek Yönetimi
7 Kernel Programlama
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 4 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 4 5
Dönem Ödevi / Projesi 1 15
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 10 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 2 4 8
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Proje 1 10 10
Laboratuar 14 2 28
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 16 16
Kısa Sınavlar 4 1 4
Dönem Ödevi / Projesi 1 8 8
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 128
Toplam İş Yükü / 25 5,12
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top