Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Bilişimde Oyun Teorisi ve Uygulamalarına Giriş(INF354)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF354 Bilişimde Oyun Teorisi ve Uygulamalarına Giriş 5 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) MURAT AKIN murakin@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 1. Oyun ağaçlarına ait kazanma stratejilerini bulabilmek
2. Sıfır toplamlı oyunları öğrenmek
3. Gerçek hayattaki bazı problemleri oyun teorisi çerçevesinde modelleyebilmek ve çözebilmek
4. Sıfır toplamlı olmayan oyunları temel seviyede inceleyebilmek
İçerik 1. Hafta: Oyun ağaçları kullanılarak bazı problemlerin modellenmesi
2. Hafta: Oyun ağaçlarına ait kazanma stratejilerinin belirlenmesi
3. Hafta: 2 kişilik sıfır toplamlı oyunlar, strateji, kazanç matrisi ve modelleme
4. Hafta: Minimaks prensibi ve minimax stratejilerinde kararsızlık
5. Hafta: Max ve min operatörlerinin özellikleri, değişik oyun örneklerinin modellenmesi ve çözülmesi
6. Hafta: Minimaks Teoremi, 2x2 oyunların çözümü
7. Hafta: 2x2 oyunların geometrik çözümü
8. Hafta: Ara sınav
9. Hafta: 2x2 oyunlarda oyun değerinin hesaplanması
10 Hafta: 2xm oyunların incelenmesi, nxm oyunların çözümü
11. Hafta: Doğrusal programlama
12. Hafta: nxm oyunların çözümü için iterasyon yöntemi
13. Hafta: Sıfır toplamlı olmayan oyunlara giriş
14. Hafta: Nash dengesi
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Bilişim dünyasında yer alan oyun teorisi çerçevesindeki bazı problemleri modelleyebilmek ve çözebilmek
2. Oyunlar çerçevesinde güncel ve karmaşık problemlerin çözümünde farklı yaklaşımlar geliştirmek
Öğretim Yöntemleri Ders teorik olarak tahtada anlatılmaktadır.
Kaynaklar 1. Oyun Teorisi, Khalik G. Guseinov, Emrah Akyar ve Serkan A. Düzce, Seçkin Yayıncılık, 2010.
2. Oyun Teorisi, Prof. Dr. Hüsamettin Bakoğlu, Ege Üniversitesi Basımevi, 1991.
3. Oyun Teorisine Giriş, Doç. Dr. Ayhan Toraman, İ.T.Ü. Rektörlüğü Offset Atölyesi, 1982.
4. Oyun Teorisi ve J. Nash Dengesi, Ali Koyuncu, 2009.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Oyun ağaçları kullanılarak bazı problemlerin modellenmesi
2 Oyun ağaçlarına ait kazanma stratejilerinin belirlenmesi
3 2 kişilik sıfır toplamlı oyunlar, strateji, kazanç matrisi ve modelleme
4 Minimaks prensibi ve minimax stratejilerinde kararsızlık
5 Max ve min operatörlerinin özellikleri, değişik oyun örneklerinin modellenmesi ve çözülmesi
6 Minimaks Teoremi, 2x2 oyunların çözümü
7 2x2 oyunların geometrik çözümü
8 Ara sınav
9 2x2 oyunlarda oyun değerinin hesaplanması
10 2xm oyunların incelenmesi, nxm oyunların çözümü
11 Doğrusal programlama
12 nxm oyunların çözümü için iterasyon yöntemi
13 Sıfır toplamlı olmayan oyunlara giriş
14 Nash dengesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi.
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 22 22
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 102
Toplam İş Yükü / 25 4,08
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top