Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Web Programlamaya Giriş(INF353)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF353 Web Programlamaya Giriş 5 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Özgün PINARER opinarer@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencinin edinmiş olduğu teorik bilgiyi kullanarak bir problemi çözebilecek uygulama becerisini edinmesi amaçlanmaktadır. Bu süreçte ortaya konulan problemi anlama, uygun çözüm için tasarım ve modelleme, hayata geçirme ve raporlama alışkanlıklarını edinmesi hedeflenmektedir.
Ders kapsamında MVC (Model-View-Controller, Model-Görünüm-Denetçi) modeli ile gerçek bir çevrimiçi uygulama geliştirilecektir.
İçerik 1. Kontrolörler (denetçiler)
2. Görünümler
3. Modeller
5. Formlar ve HTML yardımcıları
6. Veri ve doğrulama
7. Uygulama güvenliği
8. Yönlendirme
9. Dependency Injection (Bağımlılık Enjeksiyonu)
10. Birim testler / Hata Temizleme
11. Raporlama
12. Bulut Platformlar
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1. Problemi doğru ve eksiksiz olarak kavrayabilir ve analiz edebilir.
2. Ortaya çıkan ve çözülmesi beklenen bir problem karşısında izlenecek yöntemi tespit edebilir.
3. Çözüm için kapsamlı bir tasarım yapabilir, sorunu modelleyebilir.
4. Tasarımı hayata geçirebilir; doğru algoritmaları saptayabilir ve kodlayabilir.
5. Geliştirilen uygulamayı test edebilir; birim testler ve sistem testleri gerçekleştirerek hata ayıklayabilir.
6. Problemi, tasarımı, gerçeklenen kodu ve test sonuçlarını raporlayabilir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Professional ASP.NET MVC 5, Jon Galloway, Brad Wilson, K. Scott Allen, David Matson, Wrox, 2014
2. Design Patterns in C# , Steven John Metsker, Addison-Wesley, 2004
3. http://www.asp.net/mvc/
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Kontrolörler (denetçiler)
3 Görünümler
4 Modeller
5 Formlar ve HTML yardımcıları
6 Veri ve doğrulama
7 Uygulama güvenliği
8 Ara Sınav
9 Yönlendirme
10 Dependency Injection (Bağımlılık Enjeksiyonu)
11 Birim testler / Hata Temizleme
12 Raporlama
13 Bulut Platformlar
14 Devreye Alma
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 20
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 20
Dönem Ödevi / Projesi 1 35
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 5 120
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 1 10 10
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 10 10
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 96
Toplam İş Yükü / 25 3,84
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top