Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

İlişkisel Veri Tabanları(INF324)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF324 İlişkisel Veri Tabanları 5 2 0 2 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) N. Sultan TURHAN sturhan@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı bilgi sistemlerinin temelini oluşturan veri tabanlarına ait tüm kavramsal ve teknolojik bilgiyi öğrenciye kazandırmaktır. Bu amaçla ders kapsamında öğrenciden bir veri tabanını önce ihtiyaç duyulan bilgi sisteminin analizini yaparak mantıksal olarak modellemesi, ardından yeni gelişen farklı teknolojilerden birini kullanarak fiziksel olarak modellenmesi, oluşturduğu veri tabanını yönetmesi, sorgulaması özellikle de verinin bilgiye dönüştürülmesi safhalarında yapacakları müdahaleleri öğrenmesi beklenmektedir.
İçerik 1. Veri tabanı temel kavramlar
2. Kavramsal modelleme - Varlık/Bağıntı modellemesi
3. İlişkisel model ve Bütünlük Kısıtlamaları
4. İşlevsel bağımlılık ve Normal Formlar
5. İlişkisel Cebir ve Temel SQL Sorguları
6. İleri/Karmaşık SQL sorguları
7. Sorgu en iyileme / Görünüm / Indexler
8. Ara Sınav
9. Hareket yönetimi ve yalıtım seviyeleri
10. Veri tabanı yönetimi temel kavramlar , T-SQL programlama
11. Saklı Yordamlar, Fonksiyonlar,Tetikleyiciler
12. Şema tanımlamaları, Kullanıcı yetkilendirme ve yönetimi
13. Veri tabanı kurtarma teknikleri
14. Veri tabanı arayüz bağlantı yöntemleri - veri alışverişi
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki konularda yeterliliğe sahip olacaktır:

1. Kullanıcının belirlediği ihtiyaç ve istekler doğrultusunda bir bilgi sisteminin analizini yapabilir
2. Farklı bilgi sistemlerine hitap edecek, çok kullanıcılı bir veri tabanını kavramsal olarak modelleyebilir
3. Herhangi bir ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi kullanarak bir veri tabanını inşa edebilir
4. Veri tabanını sorgulayacak cebirsel ifadeleri kullanabilir
5. SQL sorgu dili her seviyede sorgular yazabilir, T-SQL programlama dili veri tabanı üzerinde programlayabilir
6. Veri tabanını yönetebilir.
Öğretim Yöntemleri Anlatım, Soru - Cevap, Tartışma
Ara Sınav, Kısa Sınav, Projet, Laboratuar çalışmaları ve Final Sınavı
Kaynaklar • R.Elmasri, S.Navathe,Conception et architecture des bases de données, 2004, Pearson Education
• G.Gardarin, Maitriser les bases de données, modèles et langages, 2006, Eyrolles.
• C.J. Date, An Introduction to Database Systems, 2000, Addison-Wesley
• G. Gardarin, Bases de données—objet & relationnel,1999 Eyrolles
• Mark L. Gillenson, Database Step by step, 1990 Wiley
• D.Maier, The theory of Relational Databases, 1983, Computer Science Press
• M. Adiba, C. Delobel, Bases de données et systèmes relationnels, 1982, DUNOD
• Ünal Yarımağan, Veritabanı Sistemleri,2000,Akademi Yayınları,
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Veri tabanı temel kavramlar
2 Kavramsal modelleme - Varlık/Bağıntı modellemesi
3 İlişkisel model ve Bütünlük Kısıtlamaları
4 İşlevsel bağımlılık ve Normal Formlar
5 İlişkisel Cebir ve Temel SQL Sorguları
6 İleri/Karmaşık SQL sorguları
7 Sorgu en iyileme / Görünüm / Indexler
8 Ara sınav
9 Hareket yönetimi ve yalıtım seviyeleri
10 Veri tabanı yönetimi temel kavramlar , T-SQL programlama
11 Saklı Yordamlar, Fonksiyonlar,Tetikleyiciler
12 Şema tanımlamaları, Kullanıcı yetkilendirme ve yönetimi
13 Veri tabanı kurtarma teknikleri
14 Veri tabanı arayüz bağlantı yöntemleri - veri alışverişi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 5 10
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 1 20
Laboratuar 5 10
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 12 65
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 5 2 10
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 1 10 10
Laboratuar 14 2 28
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 112
Toplam İş Yükü / 25 4,48
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top