Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

İnkılap Tarihi I(CNT211)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CNT211 İnkılap Tarihi I 3 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Hikmet ÇİL hikmet_176@hotmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa kemal Atatürkün ölümüne kadar olan Türkiye’nin siyasal gelişmeleri ele alınmaktadır. Ders kronolojik olarak İkincui Meşrutiyet dönemi ile başlamakta (1908) Mütareke, milli mücadele ve erken cumhuriyet dönemi ele alınmakta ve 1938’de sona ermektedir.
İçerik 1.Hürriyetin ilanı ve parlamentonun toplanması
2.İkinci meşrutiyet devrinin hükümetleri
3.Birinci Dünya Savaşı ve İmparatorluğun dağılması
4.Mütareke dönemi
5.Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu
6.TBMM Hükümeti
7.Milli Mücadelede Anayasal düzen ve siyasal rejim
8.Milli Mücadele döneminin iç güvenlik sorunları
9.Milli ordunun kuruluşu ve idaresi
10. Türk bağımsızlık savaşı
11.Lozan barışının temel hükümleri
12.Eski rejimin tasfiyesi
13.Cumhuriyet devrimi ve tek parti rejimi
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:

1. Cumhuriyet öncesi Osmanlı siyasal yönetsel kurumlarının durumlarını değerlendirebilir.
2. Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşına giriş nedenlerini ve savaşın etkilerini değerlendirebilir.
3. TBMM’nin kuruluş koşullarını ve sürecini açıklayabilir.
4. Kurtuluş Savaşındaki tarihsel dönemeçleri ve bunların sonuçlarını yorumlayabilir.
5. Lozan Antlaşması sürecini ve antlaşmanın etkilerini izah edebilir.
6. Türk Devriminin çıkış noktaları ve gelişim sürecini örneklerle açıklayabilir, Atatürk Devrinde dış politikada ve ekonomide karşılaşılan sorunlar hakkında örnekler verebilir.
Öğretim Yöntemleri anlatım,
video,
tartışma,
soru-cevap
Kaynaklar Kaynakça: Rıdvan Akın, Türk Siyasal Tarihi, 1908-2000, İstanbul, On ki Levha Yayınları, 2010
Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, İstanbul, İş kültür yayınları, 2008.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Osmanlı siyasal yönetsel kurumlarının değerlendirilmesi
2 Meşrutiyet devrimi ve İttihat ve Terakki
3 Birinci Dünya Savaşı
4 Mütareke Dönemi
5 TBMM’nin kuruluşu
6 Türk Bağımsızlık Savaşı
7 Lozan Süreci
8 1924 Anayasası
9 Ara Sınav
10 Türk Devriminin Niteliği
11 Atatürk Devrinde dış politika
12 İktisadi sorunlar
13 Tek Parti rejiminin niteliği
14 İsmet Paşanın başbakanlıktan istifası ve Atatürk’ün vefatının siyasal sonuçları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 1 13
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 58
Toplam İş Yükü / 25 2,32
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top