Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Analog Elektronik(ING229)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ING229 Analog Elektronik 3 2 2 2 4 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ahmet Teoman NASKALİ tnaskali@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı transistör ve diyot kullanan analog filtrelerin ve basit elektronik devrelerin incelenmesidir. Bu ders, sinyaller ve sistemler, sayısal elektronik ve sayısal işaret işleme derslerine teorik altyapı oluşturmakta, ayrıca laboratuvar çalışmaları sayesinde öğrenciler edindikleri teorik bilgilerini pratiğe dökebilmektedirler.
İçerik 1. Gözden geçirme: kararlı hal ve geçici durumlar
2. Gözden geçirme: Geçici ve sinüzoidal rejim
3. Gözden geçirme: zorla sinüzoidal rejimi
4. Sinüzoidal zorla rejim, güç
5. Filtreler
6. Filtreler
7. Diyotlar
8. Ara Sınav
9. Statik modda transistör
10. Statik modda transistör
11. Dinamik modda Transistör
12. İşlemsel yükselteçler
13. İşlemsel yükselteçler
14. Elektronik devreler
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci;
1. Analog filtreleri, Bode diagramlarını, mantık kapılarını kullanma yetisi kazanır.
2. Laboratuvar ortamında devreler tasarlayabilecek ve modelleme yapabilecek yetkinlik kazanır.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Physique PCSI Tec&Doc Lavoisier
2. Expériences d'electronique, Poluet, DUNOD
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Gözden geçirme: kararlı hal ve geçici durumlar
2 Gözden geçirme: Geçici ve sinüzoidal rejim
3 Gözden geçirme: zorla sinüzoidal rejimi
4 Sinüzoidal zorla rejim, güç
5 Filtreler
6 Filtreler
7 Diyotlar
8 Ara Sınav
9 Statik modda transistör
10 Statik modda transistör
11 Dinamik modda Transistör
12 İşlemsel yükselteçler
13 İşlemsel yükselteçler
14 Elektronik devreler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 6 20
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 8 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 3 10 30
Proje 0 0 0
Laboratuar 14 2 28
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 170
Toplam İş Yükü / 25 6,80
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top