Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Teknik Resim(ING144)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ING144 Teknik Resim 2 1 1 0 1,5 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ufuk BAHÇECİ ubahceci@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı i) öğrenciyi teknik iletişim dili olan teknik çizimin kurallarının büyük çoğunluğuna hâkim kılmak, ii) öğrenciye 3 boyutlu uzayda cisimlerin hareketlerini, görünüşlerini zihinlerinde canlandırma yeteneği kazandırmak ve iii) öğrencilerin edindikleri teknik resim becerilerini bilgisayar ortamında kolaylıkla kullanabilmelerini sağlamaktır. Kazanılan bu beceriler sayesinde cisimlerin görünüşleri ve kesitleri çizilebilecektir. Ayrıca derste kullanımı öğretilen ve bir bilgisayar destekli tasarım programı olan AutoCAD sayesinde öğrenciler meslek hayatlarında karşılarına gelebilecek tasarım ya da çizim problemlerine hızlı cevap verebileceklerdir.
İçerik 1.Hafta: Tanıtım: Çizim Takımları, Norm Yazı
2.Hafta: AutoCAD Tanıtım: Giriş, Line komutu.
3.Hafta: Çizim Komutları, Uygulama.
4.Hafta: Düzenleme Komutları, Uygulama.
5.Hafta: Görünüşler; Uygulama.
6.Hafta: Tabakalar, Uygulama.
7.Hafta: Ölçülendirme: Ölçülendirme Komutları, Yazı Yazma Komutları.
8.Hafta: Ara Sınav
9.Hafta: Kesit Alımı: Tam Kesit, Tarama Komutları.
10.Hafta: Kesit Alımı: Yarı Kesit, Uygulama.
11.Hafta: Kesit Alımı: Kısmi Kesit, Uygulama.
12.Hafta: Kesit Alımı: Kademeli Kesit, Uygulama.
13.Hafta: Kesit Alımı: Döndürülmüş Kesit, Uygulama.
14. Hafta: Perspektif Resim.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
1. Temel teknik çizim diline hakim olabilir.
2. 3 boyutlu cisimlerin görünüşlerini çizerek çizimler üzerinde ölçülendirme yapabilir.
3. Verilen cisimlerin iç kısımlarının nasıl görüleceğini tanımlayıp çizebilir ve kesit görünüşlerin çeşitlerini sıralayabilir.
4. AutoCAD programını kullanarak 3 boyutlu düşünebilme yeteneğini bilgisayar ortamına aktarıp teknik çizim yapabilir.
Öğretim Yöntemleri Sözlü anlatım
Uygulama
Kaynaklar 1. Aslan, R., Tolga, A.Ç., “Bilgisayarla Teknik Resim Autocad”, İstanbul, 2003.
2. Ders notları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tanıtım: Çizim Takımları, Norm Yazı
2 AutoCAD Tanıtım: Giriş, Line komutu
3 Çizim Komutları, Uygulama
4 Düzenleme Komutları, Uygulama
5 Görünüşler, Uygulama
6 Tabakalar, Uygulama
7 Ölçülendirme: Ölçülendirme Komutları, Yazı Yazma Komutları
8 Ara Sınav
9 Kesit Alımı: Tam Kesit, Tarama Komutları
10 Kesit Alımı: Yarı Kesit, Uygulama
11 Kesit Alımı: Kısmi Kesit, Uygulama
12 Kesit Alımı: Kademeli Kesit, Uygulama
13 Kesit Alımı: Döndürülmüş Kesit, Uygulama
14 Perspektif Resim, Uygulama
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 12 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 10 30
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 10
Toplam 12 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 1 13
Ödevler 10 2 20
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 16 16
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 87
Toplam İş Yükü / 25 3,48
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top