Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Kimya II(ING126)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ING126 Kimya II 2 1 0 1 1,5 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) SİEGFRİED DEVOLDERE sdevoldere@yahoo.fr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, liselerde verilmekte olan kimya dersinin bir devamı niteliğinde olup, maddenin en küçük birimi olan atomdan en düzenli hali olan katı haline kadar detaylı bir incelemeyle, öğrencilerin maddenin yapısı konusundaki bilgilerini derinleştirmeyi hedeflemektedir.

Bu bağlamda, dersin amaçları şunlardır:
- Hidrojen atomuna dair deneysel sonuçları kullanarak, atomun elektronik yapısının basitleştirilmiş modelini elde etmek.
- Atom incelenirken, klasik mekanik dersinin sınırlarını belirleyip atomun kuantumlu yapısını ortaya çıkarmak.
- Basit moleküllerin geometrisini belirlemeye yarayan bir teori öne sürmek.
- Geometrik sekil ve formüllere dayanarak maddenin yapısal düzeni ve katı hali arasında bir bağlantı kurmak.
İçerik 1. Hafta Hidrojen Atomunun Elektronik Yapısı
2. Hafta Hidrojen Atomunun Kuantum Modeli
3. Hafta Çok Elektronlu Atomların Elektronik Yapısı ve orbitalleri
4. Hafta Atom Orbitallerinin Enerjisi ve Kırınım Olgusu
5. Hafta Periyodik Sınıflandırma ve Bazı Elektronik Özelliklerin değişimi
6. Hafta Kovalent Bağlar (Hatırlatma)
7. Hafta Delokalize Kovalent Bağlar
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta V.S.E.P.R. Teorisi
10. Hafta Maddenin Katı Hali Hakkında Genel Bilgi
11. Hafta Sıkışık Kristal Yapı, h.c. ve c.f.c.
12. Hafta Yalancı Sıkışık Kristal Yapı
13. Hafta c.f.c Yapısında Küçük Aralıklar
14. Hafta Yer Değiştirme Tipi Alaşım
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki konularda yeterliliğe sahip olacaktır:

1. Bir hidrojen atomunun veya hidrojenimsi atomun spektrum serilerini analiz becerisi,
2. Atomun orbitalleri ve elektronlarının dizilimi arasındaki ilişkiyi açıklayabilme yeteneği,
3. Basit moleküllerin geometrisini belirleyecek teorik bir model kurabilme yetisi,
4. Matematik ve geometrik araçları kullanarak, farklı yapılardaki maddelerin katı halinin yoğunluğunu ortaya çıkarabilme becerisi
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Atkins, P.W., “Chimie Physique – Vuibert”, 2 vol., 1274 p. U-3, 1982.
2. Atkins P.W., “Éléments de chimie physique”, De Boeck, 1998.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Hidrojen Atomunun Elektronik Yapısı
2 Hidrojen Atomunun Kuantum Modeli
3 Çok Elektronlu Atomların Elektronik Yapısı ve orbitalleri
4 Atom Orbitallerinin Enerjisi ve Kırınım Olgusu
5 Periyodik Sınıflandırma ve Bazı Elektronik Özelliklerin değişimi
6 Kovalent Bağlar (Hatırlatma)
7 Delokalize Kovalent Bağlar
8 Ara Sınav
9 V.S.E.P.R. Teorisi
10 Maddenin Katı Hali Hakkında Genel Bilgi
11 Sıkışık Kristal Yapı, h.c. ve c.f.c.
12 Yalancı Sıkışık Kristal Yapı
13 c.f.c Yapısında Küçük Aralıklar
14 Yer Değiştirme Tipi Alaşım
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi.
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 1 14
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 14 1 14
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 78
Toplam İş Yükü / 25 3,12
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top