Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Programlamaya Giriş(INF102)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF102 Programlamaya Giriş 1 2 0 2 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ahmet Teoman NASKALİ tnaskali@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste C programlama diline dair temel kavramlar üzerinden öğrencilere genel bir programlama ve algoritmik düşünme becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda C ile programlamaya giriş, yapısal program geliştirme, kontrol yapıları, fonksiyonlar, girdi/çıktı, diziler, dosya işlemleri ve göstericiler ele alınan temel konulardandır.

Öğrenciler derste öğrendikleri bilgileri, laboratuvarda yürütülen programlama çalışmaları ve ödevlerle uygulama fırsatı bulmaktadırlar.
İçerik 1. Temel Kavramlar ve C Programlamaya Giriş
2. Değişken türleri, ilk değer atama, tür dönüşümleri
3. Döngü ve kontrol yapıları
4. Fonksiyonlar
5. Değişkenlerin faaliyet alanları, fonksiyonların dönüş türleri
6. Tek boyutlu ve çok boyutlu diziler
7. Göstericiler
8. Ara Sınav
9. Karakter dizileri, string işlemleri
10. Yapılar
11. Dinamik bellek yönetimi
12. Biçemli dosya okuma/yazma
13. Karakter tabanlı dosya okuma/yazma
14. Program çalıştırma, hata ayıklama, komut satırı argümanları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
1. Verilen bir problemi çözmek için modelleyebilir ve gerekli algoritmaları geliştirebilir, diğer programlama dillerinde de yaygın olarak kullanılan programlama kavramlarında ve tekniklerinde uzmanlaşır.
2. Bu dilde kullanılan ön tanımlı kütüphaneleri ve fonksiyonları kullanabilir, gerektiği durumlarda kendisi yeni fonksiyon yazabilir.
3. Değişkenler ve döngüler kullanarak verilen problemin çözümüne yönelik kodlar oluşturabilir.
4. Koşullu ifadelerin nasıl kullanılabileceğini örneklerle açıklayabilir.
5. Statik ve dinamik bellek yönetimi kavramları arasındaki farkları ve kullanım şekillerini açıklayabilir.
6. Metin dosyaları üzerinde işlem yapabilir, uygun algoritmaları geliştirebilir.
Öğretim Yöntemleri Anlatım, Soru - Cevap, Uygulama
Kaynaklar • Notes de cours et TP : http://kikencere.gsu.edu.tr
• Le langage C, norme ANSI, édition Dunod, B Kernighan, D Ritchie
• Introduction à l'algorithmique, 2ème édition, Thomas Cormen et al, Dunod, 2002.
• Méthodologie de la programmation en C, 4ème édition, Achille Braquelaire, Dunod, 2005.
• Langage C, Claude Delannoy, Eyrolles, 2002.
• Concepts fondamentaux de l'informatique , Alfred Aho & Jeffrey Ullman, Dunod, 1992.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Temel kavramlar ve C programlamaya giriş
2 Değişken türleri, ilk değer atama, tür dönüşümleri
3 Döngü ve kontrol yapıları
4 Fonksiyonlar
5 Değişkenlerin faaliyet alanları, fonksiyonların dönüş türleri
6 Tek boyutlu ve çok boyutlu diziler
7 Göstericiler
8 Ara Sınav
9 Karakter dizileri, string işlemleri
10 Yapılar
11 Dinamik bellek yönetimi
12 Biçemli dosya okuma/yazma
13 Karakter tabanlı dosya okuma/yazma
14 Program çalıştırma, hata ayıklama, komut satırı argümanları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 8 25
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 9 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 7 2 14
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar 14 2 28
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 7 7
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 110
Toplam İş Yükü / 25 4,40
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top