Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Kimya I(ING125)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ING125 Kimya I 1 1 0 1 1,5 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) SİEGFRİED DEVOLDERE sdevoldere@yahoo.fr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, liselerde verilmekte olan kimya dersinin bir devamı niteliğinde olup, genel kimya ve kimya endüstrisinde kimyasal reaktörlerin işleyişini kavramada yardımcı olacak kimyasal termodinamik konularında genel kültüre ihtiyacı olacak geleceğin mühendislerine yönelik olarak hazırlanmıştır.
Bu bağlamda, dersin amaçları şunlardır:
• Öğrencilere, sulu çözeltiler konusunda temel kavramları hatırlatmak (pH, redoks, kompleksleşme-çökelme).
• Öğrencilere, karmaşık kimyasal denklemlerin çözümünde kullanılmak üzere kimyasal termodinamiğin temel kavramlarını anlatmak.
• Bu konunun, fizik dersindeki termodinamik konusuyla bağlantısını kurmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları:
(Öğrencilerin bir dersten kazanacağı bilgi ve beceriler)
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki konularda yeterliliğe sahip olacaktır:
1. Asit ve baz karışımlarının pH değerini ortaya çıkarabilmek.
2. Sulu çözelti problemlerini basitleştirmek için matematiksel kestirim kullanabilmek.
3. Kimyasal denklemlerin çözümünde kullanmak üzere iç enerji U, Entalpi H, entropi S, özgür entalpi G gibi değerler arasında ilişki kurabilmek.
4. Kimyasal Termodinamik terimlerinin kullanımında hassas ve net olabilmek.
İçerik 1. Hafta: Sulu Çözeltiler (Hatırlatma)
2. Hafta: Asit-Baz İkilileri
3. Hafta: Asit-Baz Karışımlarının pH Değerinin Hesaplanması
4. Hafta: Kompleksasyon-Çökelme Tepkimeleri
5. Hafta: Redoks Tepkimeleri
6. Hafta: Redoks Tepkimeleri
7. Hafta: Elektro-kimyasal Piller Uygulaması
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: Kimyasal Termodinamiğe Giriş
10. Hafta: Birinci Kanun-Tepkime Isısı
11. Hafta: İkinci Kanun- Sistemin Dönüşümü
12. Hafta: Kimyasal Denge- Teorik Yaklaşım
13. Hafta: Kimyasal Denge- Nicelik Yönünden Yaklaşım
14. Hafta: Kimyasal Denge-Yer Değiştirme Tepkimeleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki konularda yeterliliğe sahip olacaktır:
1. Asit ve baz karışımlarının pH değerini ortaya çıkarabilmek.
2. Sulu çözelti problemlerini basitleştirmek için matematiksel kestirim kullanabilmek.
3. Kimyasal denklemlerin çözümünde kullanmak üzere iç enerji U, Entalpi H, entropi S, özgür entalpi G gibi değerler arasında ilişki kurabilmek.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Atkins, P.W., “Chimie Physique – Vuibert”, 2 vol., 1274 p. U-
2. Atkins P.W., “Éléments de chimie physique”, De Boeck, 1998.
3. Ders notları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Asit-baz reaksiyonları
2 Asit-baz reaksiyonları
3 Asit-baz reaksiyonları
4 Asit-baz reaksiyonları – Doz
5 oksidasyon reaksiyonları
6 oksidasyon reaksiyonları
7 Oksidasyon İndirgeme Reaksiyonları - Piller
8 Ara Sınav
9 Atomun atomik yapısı
10 Atomun atomik yapısı
11 Atomun atomik yapısı
12 Atomun elektronik yapısı
13 Atomun Elektronik Yapısı
14 Atomun atomik yapısı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 45
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 1 5
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi.
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 2 26
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 3 39
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 75
Toplam İş Yükü / 25 3,00
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top