Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Fizik I(ING114)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ING114 Fizik I 1 3 2 1 4,5 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Erden TUĞCU etugcu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 1. DC ve AC elektrik: Bir direnç, bir kapasitör veya bir bobin boyunca bir voltajın ve bunların üzerindeki yoğunluğun belirlenmesi
2. Fiziğin matematiksel araçları: Birinci ve ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin çözümü, karmaşık sayılar
3. Materyal noktasının mekaniği: Newton yasaları
4. Malzeme noktasının mekaniği: Kinetik ve potansiyel enerji, mekanik enerjinin korunumu
İçerik 1. Hafta: DC elektrik devreleri
2. Hafta: DC elektrik devreleri
3. Hafta: Geçici rejimler
4. Hafta: Geçici rejimler
5. Hafta: Geçici rejimler
6. Hafta: Alternatif modda elektrik devreleri
7. Hafta: Alternatif modda elektrik devreleri
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: Donanım noktası kinematiği
10. Hafta: Donanım noktası kinematiği
11. Hafta: Donanım noktası Dinamiği
12. Hafta: Donanım noktası Dinamiği
13. Hafta: Malzeme noktasının enerjisi
14. Hafta: Donanım noktası dinamikleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamladıktan sonra öğrenci şunları yapabilecek:
1. DC ve AC elektrik devresindeki yoğunlukları ve voltajları belirleme
2. Birinci mertebeden ve ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin çözümü
3. Donanım noktası mekanik problemini çözmek için Newton kanunlarını kullanma
4. Bir malzeme noktası mekaniği problemini çözmek için kinetik enerji ve mekanik enerji teoremlerini kullanma
5. Teorik bir yasanın tahminlerini elektriğin deneysel sonuçlarıyla karşılaştırma
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Ders Notları ve Alıştırmalar: Üniversite Moodle
http://uni.gsu.edu.tr/moodle/course/
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 DC elektrik devreleri
2 DC elektrik devreleri
3 Geçici rejimler
4 Geçici rejimler
5 Geçici rejimler
6 Alternatif modda elektrik devreleri
7 Alternatif modda elektrik devreleri
8 Ara Sınav
9 Donanım noktası kinematiği
10 Donanım noktası kinematiği
11 Donanım noktası Dinamiği
12 Donanım noktası Dinamiği
13 Malzeme noktasının enerjisi
14 Donanım noktası dinamikleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 45
Proje 1 5
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 10
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 5 65
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 6 78
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 3 4 12
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Kısa Sınavlar 13 1 13
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 174
Toplam İş Yükü / 25 6,96
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top