Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Post-Komünist Rejimlerde Dönüşüm Sorunları(RI449)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI449 Post-Komünist Rejimlerde Dönüşüm Sorunları 5 3 3 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Erhan Şahap BÜYÜKAKINCI ebuyukakinci@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bölgesel çalışmalar çerçevesinde Soğuk Savaşın bitimiyle beraber ortaya çıkan komünist rejimlerden liberal sistemlere geçiş ve dönüşüm tartışmaları uluslararası sistemi ilgilendiren konuların başında gelmektedir. Her ne kadar Doğu Avrupa ve Avrasya coğrafyaları ağırlıklı olsalar da merkezi planlamalı rejimlerden liberal demokrasiye ve serbest piyasa ekonomisine geçişte yapısal sorunlar yaşanmakta ve iç savaşlardan uluslararası krizlere değin birçok çatışma sorunları doğmaktadır. Doğu Avrupa, Avrasya, Uzakdoğu ve Latin Amerika coğrafyalarındaki rejim dönüşümlerinin ve demokratikleşme süreçlerinin iç ve dış dinamikleri yanı sıra aktörlerini de bu dersimizde ele almak amacındayız.
İçerik Haftalık program içeriğine bakınız.
Dersin Öğrenme Çıktıları - Bölgesel çalışmalar ekseninde merkezi planlamalı rejimlerden liberal yönetim anlayışlarına geçiş tartışmaları çerçevesinde kuramsal çerçevelerin ele alınması;
- Vaka etütleriyle öğrencilere analiz çerçeveleri ve güncel tartışmaların aktarılması
Öğretim Yöntemleri Ders aktarımı yanı sıra ek ödevler ve tartışmalar
Kaynaklar J.J. Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes. Boulder, CO: Lynne Rienner, 2000.
S. White, Stephen. Russia’s New Politics: the Management of a Postcommunist Society. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
Linz, Juan J.; Stepan, Alfred. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.
G. O’Donnell, P. Schmitter, Phillippe. Transition from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1986.
S. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. University of Oklahoma Press, 1991.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş: Kuramsal ve jeopolitik çerçevelerin aktarılması
2 Marksist-Leninist kuramlar: Ortaya çıkış nedenleri ve kuramsal çerçeve
3 Marksist-Leninist kuramlar ve dünyadaki rejimsel ve kurumsal uygulama örnekleri
4 Totalitarizm tartışmaları ve Komünist rejimlerin çöküşü – Soğuk Savaşın bitiş süreci ve nedenleri
5 Demokratikleşme kuramları ve demokratikleşme dalgaları – Huntington yaklaşımı
6 Transitoloji – Brzezinski & Arbatov yaklaşımları
7 Siyasal dönüşüm ve demokrasinin yerleşmesi – Sorunlar ve dünyadan örnekler
8 Siyasal partiler ve Post-Komünist dönüşüm – Seçim sistemlerindeki dönüşüm – Sivil-Askeri yapılar arası ilişkiler
9 YARIYIL SINAVI
10 Ekonomik dönüşüm – Sorunlar ve dünyadan örnekler
11 Toplumsal dönüşüm 1 – Totaliterlik sonrası dönemde siyasal kültürün evrimi ve sorunları – Sivil toplumun inşası ve medyanın rolü
12 Toplumsal dönüşüm 2 - Göçler, azınlıklar, insan hakları sorunları ve iç savaşlar/çatışmalar – Geçiş dönemi adaleti tartışmaları
13 Post-Komünist dönüşümün dışsal boyutları 1: Dış yardımlar, uluslararası yatırımlar ve siyasal destek politikaları – Uluslararası örgütlerin rolleri ve denetimleri
14 Dışsal boyutlar - 2 ve dünyadan örneklerin tartışılması
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top