Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Dış Politika Analizi ve Karar Alma Yaklaşımları(RI447)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI447 Dış Politika Analizi ve Karar Alma Yaklaşımları 5 3 3 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Erhan Şahap BÜYÜKAKINCI ebuyukakinci@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uluslararası ilişkilerin liberal kuramlarından olan Dış Politika Analizi ve Karar Alma Yaklaşımları, devletlerin dış politika yapım süreçlerinin analiz edilmesini ve karar alma mekanizmalarının nasıl işlediğinin değerlendirilmesini içermektedir. Öğrencilerimize bu çerçevede kuramsal ve pratik açılardan dış politika alanında devletlerin ve devlet-dışı aktörlerin davranışlarını analiz etme, tartışma ve değerlendirme yeteneğini kazandırmak istiyoruz.
İçerik Haftalık ders programına bakınız.
Dersin Öğrenme Çıktıları - Kuramsal açıdan dış politika süreçleri ile karar alma yaklaşımlarının ele alınması;
- Kuram ve analiz arasında öğrencilere pratik becerilerin kazandırılması
- Araştırma ödevleriyle öğrencilerin analiz ve tartışma yapma yeteneklerinin geliştirilmesi
Öğretim Yöntemleri Ders aktarımına ek olarak ders içi ödev sunumları ve tartışmalar
Kaynaklar - A. Mintz & K. De Rouen, Understanding Foreign Policy Decision Making, NYC, Cambridge Uni Press, 2010.
- M. Breuning, Foreign Policy Analysis, NYC, Palgrave, 2007.
- D. Beach, Analyzing Foreign Policy, NYC, Palgrave, 2012.
- F. Sönmezoğlu ve Ö. Erler Bayır, Dış Politika – Karşılaştırmalı bir bakış, İstanbul, Der Yay., 2014.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş: Dış Politika alanında Analiz Düzeyleri
2 Birinci ve İkinci Kuşak Araştırmalar; Karşılaştırmalı Yöntemler ve veri tabanları
3 Uluslararası sistem düzeyinin incelenmesi; Devlet düzeyi – I : Toplumsal faktörler a) rejim/demokrasi/baskı grupları; b) ekonomik faktörler; c) kimlikler
4 DPA’de Devlet düzeyi – II : Hükümet a) meclis b) nihai karar alıcının durumu / BB-CB c) bakanlar; Devlet düzeyi – III : Bürokrasi a) rol teorisi b) bürokrasinin (DİB) durumu c) asker / ordu d) istihbarat servisleri
5 DPA’de Birey düzeyi (Liderler) – Psikolojik faktörler (Barber yaklaşımı)
6 DPA’de diğer elementler: Kültürel etmenler, DP’da roller DP’da kimlikler (T. Hopf)
7 Karar Alma Yaklaşımları - Snyder-Bruck-Sapin ve Hermann’ın kuramsal katkıları ve Rasyonel aktör tartışması
8 Karar alma mekanizmaları / birimleri a) başat lider b) küçük grup c) karmaşık gruplar; Graham Allison ve Küba krizi incelemesi - Karar almada danışmanların rolü
9 YARIYIL SINAVI
10 Karar alma çeşitleri a) tek-taraflı, müzakereli, yapıcı kararlar; b) bütünlükçü ya da olmayan kararlar; Karar almada müzakere, arabulucuk ve pazarlık
11 Karar almada beklenti kuramı ve Beklenilen fayda yaklaşımı, Kognitif yaklaşımlar; Kriz yönetimi ve karar alma
12 Pratik Çalışmalar ve tartışmalar – 1
13 Pratik Çalışmalar ve tartışmalar -2
14 Pratik Çalışmalar ve tartışmalar - 3
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top