Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

ABD Dış Politikası(RI419)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI419 ABD Dış Politikası 5 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ayşe Füsun TÜRKMEN fturkmen@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı A.B.D. Dış Politikasının bilimsel bir analizinin yapılabilmesi amacıyla;
a) Çeşitli analiz modellerinin tespiti ve muhtelif Başkanlık doktrinlerinin incelenmesi
b) Amerikan siyasal kültürünün ve sisteminin bileşenleriyle tanımlanması ve
c) 2. Dünya savaşından günümüze kadar A.B.D. dış politikasının tarihi akışının irdelenmesi.
İçerik
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar • BAGBY Wesley, America’s International Relations Since World War I
• BURGESS Françoise, Les institutions américaines
• FERGUSON John H., The American System of Government
• HOOK Steven W., U.S. Foreign Policy: The Paradox of World Power
• MELANDRI Pierre, La politique extérieure des Etats Unis de 1945 à nos jours
• SCHULZINGER Robert, U.S. Diplomacy since 1900
• TOINET Marie France, La Présidence Américaine
• WIARDA Howard, American Foreign Policy:Actors and Processes
• WITTKOPF, Eugene R. (ed.) ,The Domestic Sources of American Foreign Policy:Insights and Evidence
• BRZEZINSKI Zbigniew, Second Chance:Three Presidents and the Crisis of American Superpower
• FORSYTHE David P., The United States and Human Rights
• GERGES Fawaz A., America and Political Islam
• HALPER Stefan and CLARKE Jonathan, America Alone:The Neo Conservatives and the Global Order
• KAGAN Robert, Of Paradise and Power:America and Europe in the New World Order
• KATZENSTEIN Peter J. and KEOHANE Robert O., Anti-Americanisms in World Politics
• KISSINGER Henry, Does America Need a Foreign Policy?
• NYE Joseph S. Jr., The Paradox of American Power
• OBAMA Barack, The Audacity of Hope:Thoughts on Reclaiming the American Dream
• ÇEŞİTLİ BİLİMSEL MAKALELER
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Amerikan siyasî kültürüne giriş
2 A.B.D. Dış Politikası’nın analiz modelleri
3 A.B.D. Siyasal Sistemi
4 2. Dünya Savaşı’ndan Soğuk Savaş’a (Roosevelt dönemi)
5 Çevreleme politikası ve uygulamaları (Truman, Eisenhower)
6 Detant dönemi (Nixon)
7 İdealizme dönüş (Carter)
8 Yeni Soğuk Savaş (Reagan)
9 Soğuk Savaşın sonu ve tek kutuplu dönem (George H. W. Bush)
10 Soğuk Savaş sonrası uluslararası krizler (Clinton)
11 11 Eylül ve sonuçları (George W. Bush)
12 Obama dönemi
13 Trump Dönemi
14 Türk-Amerikan ilişkileri, Genel Değerlendirme ve Sonuç
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 2 10
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 8 6 48
Ödevler 1 16 16
Sunum 1 17 17
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top