Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Avrupa'da Küçük-Mikro Devletler(RI424)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI424 Avrupa'da Küçük-Mikro Devletler 7 3 3 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Yeliz KULALI MARTIN ykulali@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Avrupa’da "küçük" ve "mikro" devlet olarak sayılabilecek devletlerin uluslararası sistemdeki konumlarını ve rollerini incelemektir. Bu çerçevede öncelikle bu kavramların teorik arka planları incelenecek, daha sonra söz konusu devletlerin komşuları ve Avrupa coğrafyasında yer alan diğer ülkelerle olan politik, ekonomik ve ticari ilişkileri değerlendirilecektir. Bu doğrultuda coğrafi açıdan küçük ölçekte sayılan bu devletlerin uluslararası sistemde aslında ne kadar kilit roller oynayabileceği görülecektir.
İçerik 1. Kavramsal altyapı
2. Avrupa’da küçük ve mikro devlet olarak sayılabilecek ülkeler
3. Küçük devlet olarak sayılan bu devletlerin komşularıyla ilişkileri
4. Küçük devlet olarak sayılan bu devletlerin oluşturdukları bölgesel bütünleşme modelleri
5. Küçük devlet olarak sayılan bu devletlerin AB ve uluslararası örgütlerle ilişkileri
6. Küçük devlet olarak sayılan bu devletlerin uluslararası sistemdeki rolleri
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Öğrenci küçük ve mikro devletler konusunda teorik alt yapıya sahip olur.
2. Öğrenci Avrupa’daki küçük ve mikro devletlerin uluslararası sistemdeki rollerini, uluslararası örgütlerle olan ilişkilerini ve devlet siyasi – ekonomik yapılarını öğrenir.
Öğretim Yöntemleri 14 hafta - 3 saatlik konu anlatımı
Konuyla ilgili kitap- makale paylaşımı
Film arşivi
Kaynaklar Peter J.Katzenstein, Small States in World Markets, Cornell Studies, 2015.
Peter J.Katzenstein, “Small States and Small States Revisited”, New Political Economy, vol.8, no.1, 2003.
Christine Ingebritsen, Scandinavia in World Politics, Rowman, 2006.
Clive Archer, Small States and International Security, Routledge, 2014.
Robert Steinmetz, Small States in Europe, Routledge, 2016.
Neal G.Jesse, Small States in International System, Lexington, 2016.
Christine Ingebritsen, “Katzenstein’s Legacy 25 years after”, European Political Science, vol.9, 2010.
Baldur Thorhallsson, Anders Wivel, “Small States in European Union: What do we know and what would we like to know?”, Cambridge Review of International Affairs, vol.19, no.4, 2006.
Baldur Thorhallsson, The Role of Small States in the European Union, Ashgate, 2000.
Jeanne A.K. Hey, Small States in World Politics, Lynne Rienner, 2003.
Henrik Larsen, Analysing the Foreign Policy of Small States in the EU, Palgrave, 2005.
Diana Panke, “Small States in the European Union: structural disadvantages in EU policy-making and counter-strategies”, Journal of European Public Policy, 2017.
Özlem Tür, Nuri Salık, “Uluslararası İlişkilerde Küçük Devletler: Gelişimi, Tanımı, Dış Politika ve İttifak Arayışları”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, cilt.14, sayı.53, 2017.
Pierre-Alexis BLEVIN, Anne-Marie Le Pourhiet, Les Micros-Etats Européens, Editions l’Harmattan, 2016.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Small Power, Small State, Micro State– Tanımlar ve kavramlar
2 Uluslararası İlişkilerde “Küçük ve Mikro Devlet” ayrımı, çalışmaları
3 Teorik çerçeve – Uluslararası İlişkiler Kuramlarına göre Küçük ve Mikro Devletler
4 Dış politika tercihleri ve karar alma çıktıları
5 Avrupa Birliği ile ilişkiler
6 VİZE SINAVI
7 Avrupa’daki mikro topraklar
8 Avrupa'daki Mikro Devletler - Andorra, Liechtenstein, Monako, San Marino ve Vatikan
9 Norveç ve Malta örnekleri
10 İsviçre ve İzlanda örnekleri
11 VİZE SINAVI II
12 Avrupa coğrafyasındaki çeşitli bölgesel işbirliklerinden örnekler
13 Avrupa coğrafyasındaki çeşitli bölgesel işbirliklerinden örnekler II
14 Film gösterimi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 3 20 60
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 10 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top