Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Türk Dış Politikası(RI401)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI401 Türk Dış Politikası 7 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ali Faik DEMİR fdemir@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türk Dış Politikasını, Atatürk devri, İkinci Dünya Savaşı süreci, Demokrat Parti dönemi, 1960 sonrasında Kıbrıs ve Ege uyuşmazlığı gibi önemli dış sorunları ön plana
alarak Cumhuriyet dönemi başından inceleyip, 1999 sonrası AB üyeliği aday adaylığı süreci ile günümüzdeki Dış siyasetimiz incelenecektir.
İçerik Konu Başlıklarında
Dersin Öğrenme Çıktıları Yarıyıl sonunda öğrencilerin Türk Dış politikasının uygulamaları ve Cumhuriyet dönemindeki önemli sorunlarını inceleyip temel bilgi sahibi olduktan sonra günümüz
Dış politikasının tartışılması.
Öğretim Yöntemleri Yüz yüze ders, sunum ve tartışma
Kaynaklar Türk Dış Politikasının Analizi- Faruk Sönmezoğlu-Der Yayınları
Olaylarla Türk Dış Politikası- Mehmet Gönlübol- Siyaset Kitabevi
Silahsız Savaş- Onur Öymen- Remzi Kitabevi
Türk Dış politikası- Baskın Oran- İletişim Yayınları
Kısa Türkiye Tarihi- Sina Akşin- T.İş Bankası Yayınları
20.yüzyıl Siyasi Tarihi- Fahir Armaoğlu- Alkim Kitabevi
Yalnızlıktan Saygınlığa Demokrat Parti
Dış Politikası M.K.Öke-E.Mütercimler- Remzi Kitabevis
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Osmanlı Devleti'nin son dönemleri - Sevres ve Lozan antlaşmaları
2 Atatütk dönemi Dış Siyaseti; SSCB, Yunanistan ve İran'la ilişkiler, Balkan ve Sadabat paktları
3 II.Dünya Savaşı sürecinde Türk Dış Siyaseti ve savaş sonunda Türkiye'nin Batı İttifakında yer alması
4 Demokrat Parti Dönemi Türk Dış Siyaseti
5 1959'dan günümüze Türkiye-AB ilişkileri
6 Ege ve Doğu Akdeniz deniz yetki alanları sorunları
7 Kıbrıs sorunu ve günümüzdeki çözüm arayışları
8 Vize: 11 Nisan 2014
9 1990 sonrası Türkiye'nin Balkan Politikaları
10 Günümüze doğru Türk Dış Siyaseti
11 Sunum ve tartışma
12 Sunum ve tartışma
13 Sunum ve tartışma
14 Sunum ve tartışma
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Lozan antlaşması
2 Musul Sorunu ve Milletler Cemiyeti
3 Hatay'ın yurda katılması
4 Montreux Boğazlar sözleşmesi
5 I. ve II. Balkan Paktları
6 Ege sorunu
7 Kıbrıs sorunu
8 Doğu Akdeniz Deniz Yetki alanları sorunu
9 Kardak Krizi
10 Kıbrıs'da Annan Planı ve 2004 referandum süreci
11 1999 Helsinki zirvesi sonrası Türkiye'nin AB üyeliği adaylık süreci
12 Ermeni sorunu
13 Türkiye'nin güncel Suriye politikası
14 2009 sonrası Türk-İsrail ilişkileri
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 25
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 25
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 10
Toplam 3 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top