Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Balkan Etütleri(RI418)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI418 Balkan Etütleri 5 3 3 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Sezai Enis TULÇA etulca@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 19. ve 20.yüzyıl siyasi tarihi süreci içinde Balkan Coğrafyası incelenip özellikle 1990 sonrası gelişmeler günümüze kadar Batı ve Doğu Balkan ülkelerinde incelenmektedir.
İçerik Vize haftası hariç 12 derste aşağıdaki başlıklar işlenecektir,
-19. ve 20. Yüzyıl başı kısa Balkan tarihi
- Birinci Dünya savaşı sonu ve iki Büyük savaş arası dönemi Balkanların siyasi yapısı.
-İkinci Dünya savaşı ve Balkanlar
-Batı ve Doğu arasında 1947 sonrası Balkanlar; NATO ve Varşova Paktı
-Ülke etüdleri: Romanya, Bulgaristan, Yunanistan , Yugoslavya.
Liderleri, Dış siyasetleri, azınlık politikaları.
-1990 sonrası Balkanlar, Eski Yugoslavya'nın dağılımı, liberalleşen eski doğu bloku ülkeleri.
-1990 sonrası Balkanlarda Türk-Yunan Ekonomik nüfuz mücadelesi
-AB Genişleme süreci ve Balkanklar.
- Türkiye'nin Balkanlar'daki Dış Politikası
- Türkiye'nin günümüz Balkan ülkeleri ile ilişkileri.
Dersin Öğrenme Çıktıları Balkan coğrafyası kısa siyasi tarihi ve güncel sorunları hakkında çalışma.
Öğretim Yöntemleri Doğrudan yüz yüze
Kaynaklar L'Histoire Diplomatique de 1919 a nos jours, JB Dorosell, Dalloz.
Histoire des Balkans, Georges catellan, Fayard.
Siyasi Tarih, Fahir Armaoğlu, Alkim Yayınevi
Balkan Türkleri, Erhan Türbedar, ASAM, Ankara
The Balkans, Nationalism, war, and the great Powers 1804-1999, M.Glenny, Granta Books
Batıdan Doğuya uzanan çizgide Balkanlar ve Türkler, Gürbüz Bahadır, Çizgi y.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Balkanların kısa tarihi (1804-1918)
2 Balkanların kısa tarihi (1804-1918)
3 Balkanların kısa tarihi (1804-1918)
4 İki Dünya savaşı arasında idealiste ve realiste dönem
5 Balkanlar 1947-1990 dönemi, Nato ve Varşova paktı
6 Ülke etütleri: Romanya-Bulgaristan-Yunanistan-Yugoslavya. Liderler, Azınlıklar
7 Ülke etütleri:
8 Ülke etütleri:
9 Ülke etütleri:
10 1990 sonrası Balkanlar; Eski Yugoslavya'nın dağılması
11 1990 sonrası Balkanlarda Türk-Yunan nüfuz mücadelesi
12 AB'nin Balkanlar coğrafyasına gelilemesi ve Güney Doğu Avrupa
13 Türkiye'nin Balkan ülkeleri ile ilişkileri
14 Türkiye'nin Balkan ülkeleri ile ilişkileri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 47
Toplam 4 197
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Kısa Sınavlar 1 50
Kısa Sınavlar 1 50
Toplam 4 200
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top