Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Medeni Hukuk(RI107)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI107 Medeni Hukuk 5 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Hüseyin Murat DEVELİOĞLU hmdevelioglu@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye Medeni Hukuk ile ilgili temel kavramları ve kurumları öğretmektir.
İçerik 1. Hafta Medeni Hukukun Anlamı ve Konusu
Medeni Hukukun Düzenleniş Tarzı Bakımından Çeşitli Sistemler
Bulunduğumuz Grupta Kanunlaştırma Hareketi ve Türk Medeni Hukukunu Etkileyen İsviçre Medeni Kanununun Yapılışı
2. Hafta Hukukta "Kaynak" Kavramı ve Medeni Hukukun Yürürlük Kaynaklarına Genel Bakış
3. Hafta Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler
4. Hafta Örf ve Adet Hukuku
5. Hafta Hakim Tarafından Yaratılan Hukuk
6. Hafta Medeni Hukuk Uygulamasında Bilimsel Görüşlerin ve Yargı Kararlarının Rolü
7. Hafta "Hak" Kavramı
Hakların Çeşitleri
8. Hafta Hak Sahibi
Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi
9. Hafta Hakların Kazanılmasında İyiniyetin Rolü
Hakların Kullanılması ve Dürüstlük Kuralına Uyma
Hakların Korunması
10. Hafta pratik çalışma
11. Hafta kişiler hukuku giriş
12. Hafta kişinin ehliyeti
13. Hafta tüzel kişiler
14. Hafta pratik çalışma
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin sonunda öğrenci,
- Medeni Hukuk'un genel prensiplerini;
- Medeni Hukuk'un kaynaklarını ve genel kavramlarını;
- Kişiler Hukuku kurallarını farklı kategorilerdeki uyuşmazlıkların çözümü için uygulamayı
öğrenmiş olacaktır.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Kemal Oğuzman/Nami Barlas , Medeni Hukuk , temel kavramlar.
Tufan Öğüz/Mustafa Dural, Kişiler hukuku.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top