Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Diplomasi Yöntem ve Uygulamaları(RI441)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI441 Diplomasi Yöntem ve Uygulamaları 5 3 3 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Beyza ÇAĞATAY TEKİN btekin@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, diplomatik faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü gözden geçirmek, diplomasinin kavram ve kurallarını incelemek, diplomatik ilişkilerin nasıl yürütüldüğünü somut örnekler ışığında incelemektir.
İçerik Bkz. Haftalık Konu Başlıkları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi alan bir öğrenci,
1. Diplomasinin kavram ve kurallarına aşina olur,
2. Diplomatik faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü kavrar,
3. Diplomasinin hangi yöntemlere başvurduğunu öğrenir.
Öğretim Yöntemleri Öğretim üyesi sunumları, Soru Cevap, Katılımcı Tartışma
Kaynaklar Kerridge, G. R. A Dictionary of Diplomacy, New York, Palgrave, 2001.
Girgin, Kemal. Hariciye Tarihimiz, İstanbul, Okumuş Adam, 2005.
Iskit, Temel. Diplomasi, İstanbul, Bilgi Üni., 2007.
Kissinger, Henry. Diplomacy, New York, Touchstone, 1995.
Villepin, Dominique de. Histoire de la diplomatie française, Paris, Perrin, 2005.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Diplomasi Kavramı, Kurum ve Kuralları
3 Diplomatik İlişkilerin Tarihsel Gelişimi
4 Diplomatik İlişkilerin Hukuki Çerçevesi
5 Diplomatik Müzakere Yöntemleri
6 Diplomatik Müzakere Yöntemleri - II
7 Vize
8 Kamu Diplomasisi
9 İnsancıl Diplomasi
10 Sağlık Diplomasisi, Gastrodiplomasi
11 Kültür Diplomasisi, Müzik Diplomasisi
12 Din Diplomasisi
13 Dijital Diplomasi, Bilim Diplomasisi
14 Genel Değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 8 6 48
Ödevler 1 16 16
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 19 19
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top