Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Uluslararası Ceza Mahkemeleri(RI443)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI443 Uluslararası Ceza Mahkemeleri 5 3 3 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Yeliz KULALI MARTIN ykulali@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin 1945 sonrası kurulan Uluslararası Ceza Mahkemeleri ve bu çerçevede Uluslararası Ceza Hukuku'nun temel ilkeleri konusunda bilgi sahibi olması amaçlanır.
İçerik II. Dünya Savaşı – Nuremberg ve Tokyo Uluslararası Ceza Mahkemeleri
Yugoslav Krizi ve Eski Yugoslavya Ceza Mahkemesi
Ruanda Krizi ve Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi
UCM – Kuruluş ve Amaçlar
Karma yapıdaki uluslararası mahkeme örnekleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci, çeşitli uluslararası krizler sonrası kurulan uluslararası ceza mahkemeleri ve BM inisiyatifiyle kurulan karma nitelikteki mahkemeler konusunda bilgi sahibi olur.
Öğretim Yöntemleri 14 hafta 3 saatlik dersler
Konu hakkında kitap- makale arşivi
Sunum çalışmaları
Kaynaklar BETTATI Mario, Droit humanitaire; Paris, Dalloz, 2012
BOISTER Neil, An Introduction to Transnational Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, 2012
SCHIFF Benjamin, Building the International Criminal Court, Cambridge, Cambridge University Press, 2008
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Kavramsal çerçeve
2 2.Dünya Savaşı - Nuremberg ve Tokyo Uluslararası Ceza Mahkemeleri
3 Yugoslav Krizi ve EYCM
4 Ruanda Krizi ve RCM
5 UCM ders 1
6 UCM ders 2
7 VİZE
8 BM ve Karma yapıdaki Uluslararası Ceza Mahkemeleri ders 1
9 BM ve Karma yapıdaki Uluslararası Ceza Mahkemeleri ders 2
10 SUNUM
11 SUNUM
12 SUNUM
13 SUNUM
14 Sunumlar hakkında karşılaştırmalı analiz
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 3 20 60
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top