Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Uluslararası Çevre Politikaları(RI311)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI311 Uluslararası Çevre Politikaları 5 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Feride Selcan SERDAROĞLU POLATAY sserdaroglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı çevre politikalarının iç ve dış boyutlarını tanıtmaktır. Öncelikle çevrenin siyaset felsefinde nasıl ele alındığı daha sonra ülkelerin siyasal sistemlerine dahil olması açıklanmaktadır. Ekonomik gerekçeler kadar çevrenin toplumsal bir talep alanı olması da bu süreci etkilemektedir. İç dinamiklerden hareketle uluslararası bir çevre koruma sisteminin ortaya çıkışı, devlet ve devlet dışı aktörlerin güç ve çıkar beklentisi kadar sürdürülebilir kalkınma ekseninde de incelenmektedir. Birleşmiş Milletler çerçevesinde yapılan uluslararası çevre konferansları, özellikle İklim Değişikliği Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü’nden sonraki düzenlemelerin içeriği, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin uygulanması dersin temel konularıdır.
İçerik Bkz. "Konu Başlıkları"
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi alan ve başarılı olan öğrenci;
1) Bilimsel ve siyasal ekolojinin temel kavramlarını açıklayabilir
2) Ulusal ve uluslararası çevre politikalarının düşünsel temellerini kavrayabilir
3) Devletin egemenliğinin sınırları bağlamında devletin çevre politikalarındaki rolünü tanımlayabilir
4) Uluslararası işbirliğinin nasıl ortaya çıktığını anlayabilir
5) Farklı uluslararası çevre rejimlerinin paradokslarını ve gerçek bir ilerleme sağlanamamasının nedenlerini açıklayabilir
Öğretim Yöntemleri Öğrenciler ders notlarını temel alarak işlenen bölümlere göre okumalar yapacaklardır. Ayrıca öğrencilerin ders programına paralel olarak araştırmalar ve sunumlar yapması beklenmektedir.
Kaynaklar DRYZEK John S., The Politics of the Earth. Environmental Discourses, Second Edition, Oxford University Press, 2005

KLARE Michael (Çeviren: Özge İnciler), Küresel Çatışmanın Yeni Alanları (The New Landscape of Global Conflict), Devin Yayıncılık, 2005

Le Monde Hors-Série, Climat. L'Urgence. Les enjeux de la COP21, Alerter, Agir, İnnover, Novembre 2015-Janvier 2016

LIPIETZ Alain, Qu’est-ce que l’écologie politique ? La grande transformation du XXIe siècle, La Découverte, 1999

GIDDENS Anthony (Çeviren: Erhan Baltacı), İklim Değişikliği Siyaseti, Phoenix, 2013

Regards sur la Terre, La gouvernance du développement durable, 2009
Regards sur la Terre, Villes: changer de trajectoire, 2010
Regards sur la Terre, Océan: la nouvelle frontière?, 2011
Regards sur la Terre, Développement, alimentation, environnement: changer l'agriculture?, 2012
Regards sur la Terre, Réduire les inégalités: un enjeu de développement durable, 2013
Regards sur la Terre, Les promesses de l'innovation durable, 2014
Regards sur la Terre, Construire un monde durable, 2015

ORHAN Gökhan, Semra Cerit MAZLUM, Yasemin KAYA, Uluslararası Çevre Rejimleri, Dora , 2017

STERN Nicholas, A Blueprint for a Safer Planet, How to Manage Climate Change and Create a New Era of Progress and Prosperity, The Bodley Head London, 2009

TEKELİ İlhan, Anlı ATAÖV, Sürdürülebilir Toplum ve Yapılı Çevre. Stratejiler Yelpazesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2017

VALANTIN Jean-Michel, Écologie et gouvernance mondiale, Autrement, 2007
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Ekolojinin tanımı ve siyaset felsefesinde çevre
2 Çevre sorunlarının sınıflandırılması
3 Çevre sorunlarının sosyal ve siyasal yaşama yansıması I : Toplumsal hareketler
4 Çevre sorunlarının sosyal ve siyasal yaşama yansıması I : Yeşil partiler
5 Uluslararası ekopolitik : Ulusal çevre politikalarından uluslararası çevre yönetişimine
6 Uluslararası ekopolitik aktörleri I : Devlet aktörleri
7 Uluslararası ekopolitik aktörleri II : Çok taraflı yönetişim ve devlet dışı aktörler
8 Sürdürülebilir kalkınma kavramı ve konuyla ilgili BM konferansları
9 Büyüme-kalkınma ikilemi, yeşil ekonomi kavramı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
10 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin uygulanması
11 Cartagena Biyolojik Güvenlik Protokolü ve Nagoya Ek Protokolü
12 İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü
13 Paris İklim Değişiklik Anlaşması sonrası ülkelerin konumları ve sorunlar
14 Çevre-uluslarası güvenlik sorunları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
3 Dünyadan toplumsal çevre hareketi örnekleri
7 Çevre koruma STK'ları ve şirketlerin stratejileri
9 BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin uygulanma örnekleri
10 Çeşitli ülkelerin biyolojik çeşitlilik koruma stratejileri
13 İklim değişikliği politikası örnekleri
14 Çevre ve doğal kaynak paylaşımı nedenli çatışma örnekleri
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 20
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 15 15
Sunum 1 1 1
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 19 19
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top