Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Uluslararası Kurumlar(RI307)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI307 Uluslararası Kurumlar 5 3 3 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ayşe Füsun TÜRKMEN fturkmen@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı A) Uluslararası sistemin, uluslararası örgütler ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları yoluyla incelenmesi
B) Bu tür örgütlerde uluslararası memur olarak çalışmak isteyenlere gerekli temel ve pratik bilgilerin verilmesi.
İçerik
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar • BETTATI Mario, Le droit des organisations internationales
• CHARPENTIER Jean, Institutions internationales
• COLAS B., Organisations internationales à vocation universelle
• COT Jean Pierre et PELLET Alain, La Charte des Nations Unies :commentaire article par article
• DORMOY Daniel (éd.), L’union européenne et les organisations internationales
• JOYNER Christopher, The United nations and international law
• SMOUTS Marie-Claude, Les organisations internationales
• WEISS Thomas G. And GORDENKER Leon, NGOS, the UN and Global Governance
• WHITE N.D., Keeping the peace : the United Nations and the maintenance of international peace and security

Süreli yayın : International Organization
İlgili Uluslararası Örgütlerin Web Siteleri
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş, İlk Uluslararası Örgütler ve Milletler Cemiyeti
2 Birleşmiş Milletler - 1
3 Birleşmiş Milletler - 2
4 Avrupa Konseyi
5 NATO
6 Avrupa Birliği
7 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkliatı
8 Sosyal ve İnsani Yardım Örgütleri; Uluslararası Çalışma Örgütü
9 Sosyal ve İnsani Yardım Örgütleri; Mültecilere ilişkin örgütler; BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, BM Filistin Mültecilerne Yardım Örgütü
10 Sosyal ve İnsani Yardım Örgütleri; Dünya Sağlık Örgütü, UNESCO, UNICEF
11 Sosyal ve İnsani Yardım Örgütleri; Uluslararası Kızıl Haç Örgütü
12 Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları - 1
13 Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları - 2
14 Genel Değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 2 20
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 5 60
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 9 9
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 1 2 2
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top