Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Türkçe I(RI123)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI123 Türkçe I 1 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Yalçın ARMAĞAN armaganyalcin@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dil ve anlatım becerisini geliştirmek, yazım kurallarını ve noktalama
işaretlerini doğru kullanmak.
İçerik 1. Dilin önemi, dil-kültür ilişkisi
2. Kompozisyon bilgileri
3. Yazım kuralları
4. Diksiyon hataları – Anlatım yanlışları
5. Edebiyat türleri üzerine inceleme
6. Mesleki terminolojiyi kazandırma
7. Türk ve Dünya Edebiyatından seçme metinlerin incelenmesi
8. Divan Şiiri ve Cumhuriyet Dönemi şiirlerinin incelenmesi
9. Doğru ve etkin konuşma becerisini geliştirme
10. Doğru vurgulama
11. Dilekçe, tutanak, makale, hatıra örnekleri
12. Hitabet (Söylev) türleri
13. Yabancı dillerden Türkçeye giren kelimeler
14. Türkçedeki bileşik isimler
Dersin Öğrenme Çıktıları Türk Dilinin özelliklerinin ve işleyiş kurallarının öğrenilmesi,
Bilimsel, yorumlayıcı, eleştirel, yaratıcı düşünme alışkanlığı kazanılması.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Cumhuriyet Döneminde Türk Dili – Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
Yazım Kılavuzu – Türk Dil Kurumu
Kompozisyon İlkeleri ve Edebiyat Türleri – Yaşar Yörük
İyi ve Doğru Yazma Usulleri – Fevziye Abdullah Tansel
Dil-Kültür Bağlantısı – Bedia Akarsu
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top