Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Uluslararası Siyasi Gündem I(RI111)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI111 Uluslararası Siyasi Gündem I 1 3 3 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Zeynep ARIKANLI zarikanli@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hazırlık sınıfı ikinci dönem derslerinden Meslekî Fransızca’nın gelişmiş versiyonu olan bu ders, bahsi geçen Hazırlık dersinde inşa edilmiş olan temeli kuvvetlendirmek; bu derste edinilen temel bilgileri derinleştirmek; gerek disiplindeki yeniliklerin, gerekse uluslararası siyasette güncel gelişmelerin takip edilmesini sağlayacak bir donanım sağlamak; ilk iki yıl hukuktan, siyaset bilimine daha geniş bir yelpazede, genel dersler alan bölümümüz öğrencilerini Uluslararası İlişkiler disiplinine adapte/ entegre olmalarını sağlamak/ kolaylaştırmak amacını taşımaktadır.
İçerik Zengin bir yazılı-görsel materyal desteğiyle yapılacak olan ders, uluslararası siyasette güncel gelişmelere odaklanmaktadır. Bu doğrultuda ağırlık matbu ve internet gazeteleri başta olmak üzere, yazılı ve görsel basının, tartışma ve haber programlarının takibi ve bu materyallerin analiz edilmesi ve tartışılması üzerine kuruludur. İlk ders Meslekî Fransızca dersinde edinilen bilgilerin kısa hatırlatmasına dayanır. Bunun ardından yapılacak olan dersler, her dersin ilk seansı o haftanın temasının/ konusunun bir Uluslararası İlişkiler uzmanı tarafından teorik olarak nasıl ele alınabileceğinin irdelenmesine, diğer iki seans ise ilgili temanın/ konunun eldeki yazılı/ görsel malzemeyle tartışılmasına ayrılmıştır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler(in):
- Meslekî Fransızca dersinde inşa edilmeye başlanan Fransızca ve Uluslararası İlişkiler disiplini temelleri kuvvetlenir ve geliştir;
- Daha birinci yıldan itibaren disipline entegre olurlar;
- Gündeme meslekî açıdan/ disiplin içinden yaklaşmayı öğrenirler;
- Uluslararası siyasi gündemin dinamizmine uyum sağlayacak bir birikim ve pratik edinmiş olurlar;
- Dönem sonunda, ikinci dönem dersi olan RI 112 kodlu Uluslararası Siyasi Gündem -2 dersine hazır olurlar.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımının yanı sıra, audio-visuel destek (Fransızca tartışma ve haber programları; belgeseller; kısa filmler); gazete makaleleri incelemeleri ve analizi; öğrenci projeleri
Kaynaklar - Aristotales, Les trois registres de la persuasion
- Lacoste, Yves, La géographie, ça sert d'abord, a faire la guerre!, Paris: François Maspero, 1966
- La Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963,
- VILMER, Jean-Baptiste Jeangene, La manipulation de l'information. Un défi pour nos démocraties, 2018
- Fransız ve Fransızca dergi ve gazeteler (Örn: Le Monde, Le Figaro, La Libération; Le Point; Le Monde Diplomatique, Le Courrier International, vb.)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dersin tanıtımı ve Giriş
2 Uluslararası İlişkilerde Yeni Eğilimler
3 Yeni Aşırılıklar Çağı: 21. Yüzyıl Aşırılıkları
4 Nükleer Silahlanma
5 Küresel Isınma
6 Yeni Bir Soğuk Savaş mı?: Trump'ın Amerikası vs. Putin'in Rusyası
7 VİZE
8 İki Kore: Ebedi Bölünme veya Sürdürülebilir Bir Barışın Olanakları
9 Afrika Krizi: Darfur Trajedisi
10 Sarsılan Ortadoğu Devlet Sistemi ve Suriye Krizi
11 Brezilya: Bolsonaro'nun Bir Ayı
12 Uluslararası Örgütler
13 Türkiye'nin Dünya Politikasındaki Yeri
14 Genel Tekrar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 8 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 7 15
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 8 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 7 8 56
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top