Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Anayasa Hukukunun Genel Esasları(RI105)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI105 Anayasa Hukukunun Genel Esasları 1 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Şule ÖZSOY sozsoy@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Anayasa Hukuku I dersinin amacı anayasa hukukunun genel teorisi ve temel kavramlarının öğrenciye belletilmesidir.
Öğrencileri güncel anayasal sorunlar dâhil anayasa hukuku tartışmalarına özendirmektir.
İçerik Anayasa hukukunun temel kaynakları incelendikten sonra kamu hukukunda işlemlerin tanımlanması ve sınıflandırılması konularına geçilecektir. Anayasa kavramının tanımlanmasının ardından, kurallar kademelenmesi, yasama ve yürütme organlarının işlemleri işlenecek ardından da devlet, siyasi partiler, seçim sistemleri ve hükümet sistemleri kavramları karşılaştırmalı anayasa hukuku dikkate alınarak incelenecektir. Burada konular Türk ve Dünya yazını çerçevesinde siyasal çıktılar ve teori bağlamında anlatılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrencilerin temel anayasa hukuku bilgilerine sahip olmaları.
Mahmeke kararı ve norm okuması yapabilmeleri.
Öğretim Yöntemleri Anayasa hukukunun normatif kaynaklarının okunması, anlaşılması, başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere mahkeme kararlarının bu bağlamda incelenmesi ve yürütme-yasama organlarının uygulamasının değerlendirilmesi yaptırılacaktır. Dersin öğrencilerin katılımı ile yapılması, hukuki düşünce ve değerlendirme yeteneğinin geliştirilmesi hedef alınmaktadır.
Kaynaklar Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, beta yayınları, 2017.
Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi, Ekin yay, 2007.
Oktay Uygun, Devlet Teorisi, 12 Levha, 2015.
Oktay Uygun, Hukuk Teorileri, 12 levha, 2017.
Öğrenci bu ders için "Anayasa Hukukunun Genel Esasları" hakkında yazılmış tüm diğer kitaplara da bakmaya özendirilmektedir. İlhgili bölümler kapsamında konularda yazılmış kitaplar tavsiye edilmektedir.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top