İletişim Lisans Programı

Film Yapımı ll(COM428)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM428 Film Yapımı ll 8 3 3 3 3 6
Ön Koşul COM427
Derse Kabul Koşulları COM427
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Alp BİROL birolalp@hotmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenciler, güz döneminde kurmaca türü alanında yazdıkları kısa film senaryolarını: çekim senaryosu, çekim krokisi ve story board şeklinde geliştirirler. Her öğrenci bir kısa film projesi (çekim, çekim sonrası-post production-) yapmak zorundadır.
İçerik -Senaryoların analizi,
-Çekim senaryosu, kroki ve story-board hazırlama,
-Çekim takviminin uygulanması,
-Kurgu takviminin uygulanması,
-Filmlerin analizi ve kurgu düzeltmeleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci,
Kısa metrajlı kurmaca bir filmin senaryosunun planlara bölünerek görselleştirilmesi aşamalarını öğrenir.
Oluşturacağı film ekibiyle birlikte prodüksiyon koşullarını (mekan, oyuncu, teknik malzeme v.s.) gerçekleştirerek filmini çeker, kurgular ve izlenmeye hazır hale getirir.
Öğretim Yöntemleri Teori ve uygulama.
Kaynaklar Kurmaca film örnekleri.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Önceki dönemde yazılan senaryoların değerlendirilmesi,
2 Çekim senaryolarının yazılması,
3 Çekim krokilerinin hazırlanması 1,
4 Çekim krokilerinin hazırlanması 2,
5 Story-board hazırlanması 1,
6 Story-board hazırlanması 1,
7 Ara sınav haftaları 1 (ödev teslimi),
8 Ara sınav haftaları 2 (ödev teslimi),
9 Çekim takviminin belirlenmesi,
10 Çekim haftaları 1,
11 Çekim haftaları 2,
12 Kurgu haftaları 1,
13 Kurgu haftaları 2,
14 Değerlendirme.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 50
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top