İletişim Lisans Programı

Reklam Tarihi(COM422)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM422 Reklam Tarihi 8 2 0 2 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Çiğdem ERSAYIN cersayin@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Amerikan televizyon reklamcılığının başlangıç evreleri açıklanacak; PEST arka plan açıklamalarıyla bugünkü tüketim kültürünü büyük oranda şekillendiren Amerikan televizyon reklamcılığının oluşum ve gelişim evreleri aktarılacak; 195'den başlamak üzere her on yıllık periyotun önemli reklamları ve reklamcıları tanıtılacak; televizyon reklam tekniklerinin, içeriğin, yaratıcılığın değişim ve dönüşüm süreçleri yine on yıllık süreçler çerçevesinde aktarılacak; 1950-90 yılları aralığında Amerikan televizyon reklam dünyasının belli başlı reklamları, reklamverenleri ve tüketim kültürü açıklanacak.
İçerik 1.Hafta: II.Dünya Savaşı sonrası 1950'lerin başında Amerika'da yaşam.
2.Hafta: Ana mecra Radyonun yerine geçen Televizyonun toplumla buluşması ve reklam dünyasına giriş.
3.Hafta: 1950-60 arası televizyon reklamlarının özellikleri.
4.Hafta: 1950-60 arası TV reklamlarından örnekler.
5.Hafta: TV reklamcılığına yön veren araştırmacılar.
6.Hafta: 1960'ların TV reklam dünyası. Marlboro kampanyası
7.Hafta: Ara sınav (Vize)
8.Hafta: Coca Cola ve Pepsi reklamlarının karşılaştırmalı sunumu.
9.Hafta: Volkwagen, Volvo, Hertz, Avis reklamlarının karşılaştırmalı sunumu.
10.Hafta: Amerikan reklamcılığına yön veren önemli reklamcılar.
11.Hafta: 1970-80 arası TV reklamcılığı.
12.Hafta: 1970-80 arası TV reklamcılığı-devam.
13.Hafta: 1980-90 arası TV reklamcılığı.
14.Hafta: 1980-90 arası TV reklamcılığı, genel değerlendirme.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci:
- Amerikan TV reklamcılığının başlangıç aşamalarını bilecek,
- Sektöre yön veren reklamcıları tanıyacak,
- TV reklamcılık tarihinde önemli yere sahip reklamları tanıyacak,
- 1950'lerden itibaren reklamcılığın geçirdiği evreleri bilecek ve farklı tekniklerle hazırlanmış reklamları tanıyacak.
- TV reklamcılığının 1950 itibariyle 40 yıllık dönemini ana hatlarıyla bilecek ve reklamcılarını tanıyacak.
Öğretim Yöntemleri Literatür tarama, Vaka analizi, Internet kullanımı.
Kaynaklar - Robinson, J., "The Hidden Manipulators"
- "Yeni İkonalar"., Yapı Kredi Yayınları
- Internet
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top