İletişim Lisans Programı

Marka Yönetimi(RPP414)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPP414 Marka Yönetimi 8 2 2 2 2 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Çiğdem ERSAYIN cersayin@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Marka, markalama ve marka özvarlığı kavramları tanımlarıyla
verilecek ve özvarlığı yüksek markaların stratejileri örneklerle
aktarılacak; marka yönetimi için anahtar kavramlar olan marka
sadakati, bilinirliği, algılanan kalite ve çağrışımlar detaylı şekilde
açıklanacak ve birbirleriyle olan etkileşimleri ve bağıntıları verilecek;
markanın doğru yol alması için uygulanması gereken stratejik analiz
ve analizin komponentleri tanımlanacak; marka kimliğinin vaz
geçilmez unsurları olan ürün, kurum, kişilik ve sembol kavramları ve
bunların marka ile olan bağıntıları örneklerle açıklanacak; marka
esnetme/genişletme stratejilerinin uygulanabileceği durumlar vaka’lar
aracılığıyla açıklanacak.
İçerik 1. Hafta: Marka, markalama ve marka öz varlığı kavramları.
2. Hafta: Marka özvarlığını oluşturan anahtar kavramlar.
3. Hafta: Marka sadakati, bilinirliği.
4. Hafta: Kalite ve algılanan kalitenin markaya yansımaları.
5. Hafta: Marka çağrışımları.
6. Hafta: Çağrışımlar bağlamında isim, sembol ve slogan.
7. Hafta: Ara Sınav (vize).
8. Hafta: Stratejik marka analizi: müşteri, rekabet, içsel
analiz.
9. Hafta: Stratejik marka analizi için vaka’lar
10. Hafta: Marka kimliğini oluşturan anahtar kavramlar ve
tanımlar
11. Hafta: Ürün ve Kurum olarak marka
12. Hafta: Kişi ve Sembol olarak marka
13. Hafta: Marka genişletme kararları
14. Hafta: Marka genişletme stratejileri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Marka, markalama ve marka özvarlığı kavramlarını
birbirleriye olan bağıntılarını da göz önünde bulundurarak
tanımlayabilecek ve marka yönetiminin kurum/şirketler için
önemini ve yönetim için gereken ön koşulları açıklayabilecek.
- Marka stratejik analizinin temel unsurlarını tanımlayabilecek
ve analizin marka yönetimi için önemini açıklayabilecek.
Özvarlığı yüksek marka olmak için gereken temel unsurlar
olan marka kimliği komponentlerini tanımlayabilecek ve
bunların birbirleriye olan bağıntısını kurabilecek.
- Marka yönetimi stratejik kararlarından olan marka
esnetme/genişletme kararlarının marka yönetimi için önemini
açıklayabilecek.
Öğretim Yöntemleri Literatür tarama,power Point sunum, internet, vaka analizleri
Kaynaklar Kapferer, Strategic Brand Management
David, A.A. (1996). Building Strong Brands, New York: The Free
Press.
David, A.A. (1991). Managing Brand Equity, New York: The Free
Press.
Haig, M. (2006). Brand Royalty, London: Kogan Page Limited.
İlgili Diğer Güncel Makale ve Kitaplar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 1. Hafta: Marka, markalama ve marka öz varlığı kavramları.
1 1. Hafta: Marka, markalama ve marka öz varlığı kavramları.
1 1. Hafta: Marka, markalama ve marka öz varlığı kavramları.
1 1. Hafta: Marka, markalama ve marka öz varlığı kavramları.
2 2. Hafta: Marka özvarlığını oluşturan anahtar kavramlar
2 2. Hafta: Marka özvarlığını oluşturan anahtar kavramlar
2 2. Hafta: Marka özvarlığını oluşturan anahtar kavramlar
2 2. Hafta: Marka özvarlığını oluşturan anahtar kavramlar
3 3. Hafta: Marka sadakati, bilinirliği.
3 3. Hafta: Marka sadakati, bilinirliği.
3 3. Hafta: Marka sadakati, bilinirliği.
3 3. Hafta: Marka sadakati, bilinirliği.
4 4. Hafta: Kalite ve algılanan kalitenin markaya yansımaları.
4 4. Hafta: Kalite ve algılanan kalitenin markaya yansımaları.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top