İletişim Lisans Programı

Medya Sektöründe Çalışma İlişkileri ve Örgütlenme(COM304)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM304 Medya Sektöründe Çalışma İlişkileri ve Örgütlenme 6 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ceren SÖZERİ cerensozeri@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Amaç: Medya sektörü diğer sektörlerden farklı olarak farklı bir iş kanununa tabi olup, çalışma ilişkilerinde de düzenlemeler ve uygulamalar temelinde farklılık göstermektedir. Bu derste medya sektörünün tabi olduğu düzenlemeler incelenecek, bu düzenlemelerin sonuçları ve varolan uygulamalar tartışılacak, çalışma ilişkileri alanındaki örgütlenmeler, varolan örgütlerin tarihsel süreçleri de dikkate alınarak, analiz edilecektir.
İçerik • Çalışma İlişkileri nedir, tarihsel arka plan

• Türkiye'de medya sektöründe çalışma ilişkilerinin Tarihçesi

• Gazeteciliğin Tanımı ve İlgili Yasalar ve Yönetmelikler

• Basın İş Kanunu - Tarafların Borç ve Yükümlülükleri - 11 Mart 2015

• Basın İş Kanunu – İşin Düzenlenmesi ve Sözleşmenin Sona Ermesi

• Basın İş Kanunu ve İş Kanunu Karşılaştırması

• Yeni medyada çalışma ilişkileri

• Gazetecilerin Çalışma İlişkilerindeki Temel Sorunları - Siyasal ve Yasal Sorunlar

• Gazetecilerin Çalışma İlişkilerindeki Temel Sorunları - Mülkiyet Yapısından Kaynaklanan Sorunlar - 22 Nisan 2015

• Basında Sendikal Örgütlenme

• Yeni Teknolojiler ve örgütlenme

• Gazeteci Örgütleri

• Özdenetim Örgütleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci:

* Medya sektöründe çalışma ilişkilerinin tarihçesini öğrenir
* Medya sektöründe çalışma ilişkilerinin taraflarının tabi olduğu yasal mevzuatı öğrenir
* Medya sektörünün yaşadığı yapısal, siyasal ve yasal sorunlara vakıf olur
* Medya sektöründeki örgütleri tanır ve analiz eder
Öğretim Yöntemleri Katılımcı Konferans Yöntemi
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Çalışma İlişkileri nedir, tarihsel arka plan
1 Çalışma İlişkileri nedir, tarihsel arka plan,Türkiye'de medya sektöründe çalışma ilişkilerinin Tarihçesi ,Gazeteciliğin Tanımı ve İlgili Yasalar ve Yönetmelikler,Basın İş Kanunu - Tarafların Borç ve Yükümlülükleri
1 Çalışma İlişkileri nedir, tarihsel arka plan
1 Çalışma İlişkileri nedir, tarihsel arka plan
2 Basın İş Kanunu – İşin Düzenlenmesi ve Sözleşmenin Sona Ermesi ,Basın İş Kanunu ve İş Kanunu Karşılaştırması ,Yeni medyada çalışma ilişkileri ,Ara sınav
2 Türkiye'de medya sektöründe çalışma ilişkilerinin Tarihçesi
2 Türkiye'de medya sektöründe çalışma ilişkilerinin Tarihçesi
2 Türkiye'de medya sektöründe çalışma ilişkilerinin Tarihçesi
3 Gazetecilerin Çalışma İlişkilerindeki Temel Sorunları - Siyasal ve Yasal Sorunlar ,Gazetecilerin Çalışma İlişkilerindeki Temel Sorunları - Mülkiyet Yapısından Kaynaklanan Sorunlar,Basında Sendikal Örgütlenme ,Yeni Teknolojiler ve örgütlenme
3 Gazeteciliğin Tanımı ve İlgili Yasalar ve Yönetmelikler
3 Gazeteciliğin Tanımı ve İlgili Yasalar ve Yönetmelikler
3 Gazeteciliğin Tanımı ve İlgili Yasalar ve Yönetmelikler
4 Gazeteci Örgütleri ,Özdenetim Örgütleri
4 Basın İş Kanunu - Tarafların Borç ve Yükümlülükleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top