İletişim Lisans Programı

Medya Sektöründe Çalışma İlişkileri ve Örgütlenme(COM304)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM304 Medya Sektöründe Çalışma İlişkileri ve Örgütlenme 6 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ceren SÖZERİ cerensozeri@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Amaç: Medya sektörü diğer sektörlerden farklı olarak farklı bir iş kanununa tabi olup, çalışma ilişkilerinde de düzenlemeler ve uygulamalar temelinde farklılık göstermektedir. Bu derste medya sektörünün tabi olduğu düzenlemeler incelenecek, bu düzenlemelerin sonuçları ve varolan uygulamalar tartışılacak, çalışma ilişkileri alanındaki örgütlenmeler, varolan örgütlerin tarihsel süreçleri de dikkate alınarak, analiz edilecektir.
İçerik • Çalışma İlişkileri nedir, tarihsel arka plan

• Türkiye'de medya sektöründe çalışma ilişkilerinin Tarihçesi

• Gazeteciliğin Tanımı ve İlgili Yasalar ve Yönetmelikler

• Basın İş Kanunu - Tarafların Borç ve Yükümlülükleri - 11 Mart 2015

• Basın İş Kanunu – İşin Düzenlenmesi ve Sözleşmenin Sona Ermesi

• Basın İş Kanunu ve İş Kanunu Karşılaştırması

• Yeni medyada çalışma ilişkileri

• Gazetecilerin Çalışma İlişkilerindeki Temel Sorunları - Siyasal ve Yasal Sorunlar

• Gazetecilerin Çalışma İlişkilerindeki Temel Sorunları - Mülkiyet Yapısından Kaynaklanan Sorunlar - 22 Nisan 2015

• Basında Sendikal Örgütlenme

• Yeni Teknolojiler ve örgütlenme

• Gazeteci Örgütleri

• Özdenetim Örgütleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci:

* Medya sektöründe çalışma ilişkilerinin tarihçesini öğrenir
* Medya sektöründe çalışma ilişkilerinin taraflarının tabi olduğu yasal mevzuatı öğrenir
* Medya sektörünün yaşadığı yapısal, siyasal ve yasal sorunlara vakıf olur
* Medya sektöründeki örgütleri tanır ve analiz eder
Öğretim Yöntemleri Katılımcı Konferans Yöntemi
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Çalışma İlişkileri nedir, tarihsel arka plan,Türkiye'de medya sektöründe çalışma ilişkilerinin Tarihçesi ,Gazeteciliğin Tanımı ve İlgili Yasalar ve Yönetmelikler,Basın İş Kanunu - Tarafların Borç ve Yükümlülükleri
1 Çalışma İlişkileri nedir, tarihsel arka plan,Türkiye'de medya sektöründe çalışma ilişkilerinin Tarihçesi ,Gazeteciliğin Tanımı ve İlgili Yasalar ve Yönetmelikler,Basın İş Kanunu - Tarafların Borç ve Yükümlülükleri
1 Çalışma İlişkileri nedir, tarihsel arka plan,Türkiye'de medya sektöründe çalışma ilişkilerinin Tarihçesi ,Gazeteciliğin Tanımı ve İlgili Yasalar ve Yönetmelikler,Basın İş Kanunu - Tarafların Borç ve Yükümlülükleri
1 Çalışma İlişkileri nedir, tarihsel arka plan,Türkiye'de medya sektöründe çalışma ilişkilerinin Tarihçesi ,Gazeteciliğin Tanımı ve İlgili Yasalar ve Yönetmelikler,Basın İş Kanunu - Tarafların Borç ve Yükümlülükleri
2 Türkiye'de medya sektöründe çalışma ilişkilerinin Tarihçesi
2 Türkiye'de medya sektöründe çalışma ilişkilerinin Tarihçesi
2 Türkiye'de medya sektöründe çalışma ilişkilerinin Tarihçesi
2 Türkiye'de medya sektöründe çalışma ilişkilerinin Tarihçesi
3 Gazetecilerin Çalışma İlişkilerindeki Temel Sorunları - Siyasal ve Yasal Sorunlar ,Gazetecilerin Çalışma İlişkilerindeki Temel Sorunları - Mülkiyet Yapısından Kaynaklanan Sorunlar,Basında Sendikal Örgütlenme ,Yeni Teknolojiler ve örgütlenme
3 Gazetecilerin Çalışma İlişkilerindeki Temel Sorunları - Siyasal ve Yasal Sorunlar ,Gazetecilerin Çalışma İlişkilerindeki Temel Sorunları - Mülkiyet Yapısından Kaynaklanan Sorunlar,Basında Sendikal Örgütlenme ,Yeni Teknolojiler ve örgütlenme
3 Gazetecilerin Çalışma İlişkilerindeki Temel Sorunları - Siyasal ve Yasal Sorunlar ,Gazetecilerin Çalışma İlişkilerindeki Temel Sorunları - Mülkiyet Yapısından Kaynaklanan Sorunlar,Basında Sendikal Örgütlenme ,Yeni Teknolojiler ve örgütlenme
3 Gazetecilerin Çalışma İlişkilerindeki Temel Sorunları - Siyasal ve Yasal Sorunlar ,Gazetecilerin Çalışma İlişkilerindeki Temel Sorunları - Mülkiyet Yapısından Kaynaklanan Sorunlar,Basında Sendikal Örgütlenme ,Yeni Teknolojiler ve örgütlenme
4 Basın İş Kanunu - Tarafların Borç ve Yükümlülükleri
4 Basın İş Kanunu - Tarafların Borç ve Yükümlülükleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir X
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler X
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 74
Toplam İş Yükü / 25 2,96
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top