İletişim Lisans Programı

TV Haberciliği ve Uygulamaları(COM344)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM344 TV Haberciliği ve Uygulamaları 6 3 3 3 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Nesrin TAN AKBULUT nakbulut@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tv haberciliğini tüm yönleriyle öğretmek

Günümüz Tv haberciliğinde yaşanan değişim ve dönüşümleri, nedenleriyle birlikte değerlendirerek televizyon haber dünyasının anlaşılmasını sağlamak, bir meslek olarak da bu alanda uygulama ve gelişmeleri öğretmek, tv haberciliği konusunda donanımlı bireyler yetiştirmek.
İçerik Haberin ne olduğu, doğası ve habercilik kavramı-Günümüz haberciliği küreselleşme ve dijitalleşme- tv haber dünyası ve uygulamaları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci

1.Haberin ne olduğu, doğası ve habercilik kavramını öğrenecek
2.Günümüz haberciliğini küreselleşme ve dijitalleşme bağlamında sorgulayabilecek

3. haber değeri kavramını öğrenecek ve bir haberin toplumsal değer taşıyıp taşımadığını ayırt edebilecek.


4. günümüz televizyon haberciliğinin habere yaklaşımını değerlendirebilecektir.

5.kamu hizmeti yayıncılığı bağlamında -öneriden çekim aşamasına ve kurguya -gerçekleştirecekleri tv haberi ile bir meslek olarak da televizyon haber dünyasını tanıyacak,
a. bir haberi ,tv haberi olarak adlandırılabilecek somut bir projeye nasıl dönüştüreceklerini öğreneceklerdir
b. Gerçekleştirecekleri tv haber programı ve haber bülteni ile bu alanda uygulama ve gelişmeleri öğrenmiş olacaktır.
Öğretim Yöntemleri Anlatım, sunum ve proje uygulama
Kaynaklar • Baudriallard, Jean; “ İçin için kaynayan/patlayan anlam”; Simulakr(lar) ve simülasyon içinde, s:101-109, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, 1998
• Cankaya, Özden; “Radyo-Televizyon Haberciliği”; Basılmamış ders notları
• Bourdieu, Pierrre; “Televizyon Üzerine”, YKY, Eylül 2000
• Bourdieu, Pierrre; “Sur la télévision”, Liber, Paris, 1996
• Fisk, John; “Postmodernizm ve Televizyon”, Medya,Kültür, Siyaset içinde; s: 29-57, Alp Yayınevi, Şubat 2002-11-07
• Ramonet, Ignacio; “Medyanın Zorbalığı”, Om iletişim, İstanbul, Temmuz 2000
• Ergül, H.; “Televizyonda Haberin Magazinelleşmesi”, iletişim yayınları, 2000

• Aslan, Kemal Ben de Yazarım,Anahtar yay, İstanbul
Aslan, Kemal , Haberim Var Anahtar yay, İstanbul

Aslan, Kemal Ben de Yazarım,Anahtar yay, İstanbul

• Ayşe İnal, Haberi Okumak
• Matelski Marillyn, Tv Haberciliğinde Etik,YKY,Ekim 2000
• Parsa Seyide, Tv Haberciliği ve Kuramları
İzmir 1993
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Derse giriş, Dersin açılışı; dersin amacının ve ders planının anonsu, izlenilecek yöntem ve kaynakçalarla ilgili bilgilerin verilmesi
2 Haberin ne olduğu, doğası ve habercilik kavramı a. Haber nedir? Haberin farklı tanımları b. Haber ve haberleşmenin önemi ve işlevleri günümüz televizyon haberciği günümüzde televizyonun bir araç olarak habercilik bağlamında neleri dayatmakta olduğu...( hız, görüntü, haberin kurgusal yapısı)
3 küreselleşme ve dijitalleşme bağlamında günümüz haberciliğinin geldiği noktalar(ekonomi-politik yaklaşım çerçevesinde) geleneksel medya ve dijital medyanın habere yaklaşımı - dijital medyanın sunum zenginliği- Televizyon haberciliğinde temel kurallar Tv haber dili ve yapısal özellikleri- tv haber türleri
4 Televizyon haberciliğinde görüşme teknikleri Haberin kuruluşu-planı-yazım teknikleri Ara haber ana haber ve kapanış haberleri- Haber program kavramı ve örnekler Haber program öneri talebi
5 Önerilerin değerlendirilmesi- örnek öğrenci projelerin izlenmesi
6 Proje çekim aşaması
7 Proje kurgu aşaması
8 VİZE (Proje teslim)
9 Sınıf projesi izleme( Haberin hazırlanması- Yapım aşamaları zaman, mekan ve aktörler TV muhabirliği- Roportaj teknikleri- sokak ropörtajları -haber kaynakları açısından değerlendirme) Haber bülteni yapım aşamaları- bölümleri- haber sunuş formatları Bülten projesi öneri talebi
10 Proje önerilerinin değerlendirilmesi-çalışma ekiplerin oluşturulması
11 Proje yapım hazırlıklarının değerlendirilmesi
12 Bülten projesi çekim aşaması
13 Bülten projesi kurgu aşaması
14 Bülten projesi değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 50
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler X
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler X
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 74
Toplam İş Yükü / 25 2,96
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top