İletişim Lisans Programı

Pazarlama İlkeleri(RPP314-G-2)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPP314-G-2 Pazarlama İlkeleri 6 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Çiğdem ERSAYIN cersayin@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Pazarlama stratejik kararlarından ‘Konumlandırma’nın tanımı
verilecek ve rekabetçi avantaj yaratmadaki önemi açıklanacak;
konumlandırma stratejileri ve uygulama alanları örnekler bazında
açıklanacak; ürünün farklı düzeylerde tanımları verilecek ve ürünü
oluşturan katmanlar detaylandırılarak açıklanacak; ürün hattı ve
karması kararlarının stratejik önemi belirtilecek; ürün hayat döngüsü
aşamaları örneklerle desteklenerek açıklanacak; ürün fiyatlandırma
politikaları genel hatlarıyla tanımlanacak; dağıtım kanalları ve
lojistiğin pazarlama kararlarındaki yeri ve önemi açıklanacak; rekabet
stratejileri tanımlanacak.
İçerik 1. Hafta: Pazarlama Stratejik Karar Sürecinin 3. aşaması
Konumlandırma’daki rekabetçi avantaj yaratmanın
önemi.
2. Hafta: Konumlandırma stratejileri ve strateji seçme ve
uygulama alanları.
3. Hafta: Ürünü faklı düzeylerde tanımlama ve katmanlar.
4. Hafta: Ürün klasifikasyonu, bireysel ürün kararları: 1)
Ürün özellikleri.
5. Hafta: 2) Markalama ve stratejiler.
6. Hafta: 3) Ambalaj 4) Satış sonrası hizmet.
7. Hafta: Ara Sınav (vize).
8. Hafta: Ürün hattı ve ürün karması kararları.
9. Hafta: Hizmet pazarlaması ve özellikleri.
10. Hafta: Ürün hayat döngüsü stratejileri ve aşamaları I.
11. Hafta: Ürün hayat döngüsü stratejileri ve aşamaları II.
12. Hafta: Ürün fiyatlandırma politikaları.
13. Hafta: Dağıtım kanalları ve lojistik.
14. Hafta: Rekabet stratejileri.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Konumlandırma’nın stratejik pazarlama kararları içindeki yerini ve
önemini açıklayabilecek.
- Farklı seviyelerdeki ürün katmanlarını tanımlayabilecek ve
markayla olan bağıntısını kurabilecek.
- Ürün hattı ve ürün karması kararlarının pazarlama için önemini
açıklayabilecek.
- Ürün hayat döngüsünün aşamalarını tanımlayabilecek ve stratejik
önemini örneklerle açıklayabilecek.
- Pazarlama Karması elemanlarından Fiyat ve Dağıtımın Pazarlama
kararları için önemini açıklayabilecek.
Öğretim Yöntemleri Literatür tarama, vaka analizleri
Kaynaklar Kotler, P., Armstrong, G. (17.Edition). Principles of Marketing, New
Jersey: Prentice Hall.
İlgili diğer güncel makale ve kitaplar.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Pazarlama Stratejik Karar Sürecinin 3. Aşaması Konumlandırma’daki rekabetçi avantaj yaratmanın önemi.
2 Konumlandırma stratejileri ve strateji seçme ve uygulama alanları.
3 Ürünü faklı düzeylerde tanımlama ve katmanlar.
4 Ürün klasifikasyonu, bireysel ürün kararları: 1) Ürün özellikleri.
5 2) Markalama ve stratejiler.
6 3) Ambalaj 4) Satış sonrası hizmet.
7 Ara Sınav (vize).
8 Ürün hattı ve ürün karması kararları.
9 Hizmet pazarlaması ve özellikleri.
10 Ürün hayat döngüsü stratejileri ve aşamaları I.
11 Ürün hayat döngüsü stratejileri ve aşamaları II.
12 Ürün fiyatlandırma politikaları.
13 Dağıtım kanalları ve lojistik.
14 Rekabet stratejileri.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 74
Toplam İş Yükü / 25 2,96
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top