İletişim Lisans Programı

Pazarlama İlkeleri(RPP314-G-2)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPP314-G-2 Pazarlama İlkeleri 6 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Çiğdem ERSAYIN cersayin@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Pazarlama stratejik kararlarından ‘Konumlandırma’nın tanımı
verilecek ve rekabetçi avantaj yaratmadaki önemi açıklanacak;
konumlandırma stratejileri ve uygulama alanları örnekler bazında
açıklanacak; ürünün farklı düzeylerde tanımları verilecek ve ürünü
oluşturan katmanlar detaylandırılarak açıklanacak; ürün hattı ve
karması kararlarının stratejik önemi belirtilecek; ürün hayat döngüsü
aşamaları örneklerle desteklenerek açıklanacak; ürün fiyatlandırma
politikaları genel hatlarıyla tanımlanacak; dağıtım kanalları ve
lojistiğin pazarlama kararlarındaki yeri ve önemi açıklanacak; rekabet
stratejileri tanımlanacak.
İçerik 1. Hafta: Pazarlama Stratejik Karar Sürecinin 3. aşaması
Konumlandırma’daki rekabetçi avantaj yaratmanın
önemi.
2. Hafta: Konumlandırma stratejileri ve strateji seçme ve
uygulama alanları.
3. Hafta: Ürünü faklı düzeylerde tanımlama ve katmanlar.
4. Hafta: Ürün klasifikasyonu, bireysel ürün kararları: 1)
Ürün özellikleri.
5. Hafta: 2) Markalama ve stratejiler.
6. Hafta: 3) Ambalaj 4) Satış sonrası hizmet.
7. Hafta: Ara Sınav (vize).
8. Hafta: Ürün hattı ve ürün karması kararları.
9. Hafta: Hizmet pazarlaması ve özellikleri.
10. Hafta: Ürün hayat döngüsü stratejileri ve aşamaları I.
11. Hafta: Ürün hayat döngüsü stratejileri ve aşamaları II.
12. Hafta: Ürün fiyatlandırma politikaları.
13. Hafta: Dağıtım kanalları ve lojistik.
14. Hafta: Rekabet stratejileri.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Konumlandırma’nın stratejik pazarlama kararları içindeki yerini ve
önemini açıklayabilecek.
- Farklı seviyelerdeki ürün katmanlarını tanımlayabilecek ve
markayla olan bağıntısını kurabilecek.
- Ürün hattı ve ürün karması kararlarının pazarlama için önemini
açıklayabilecek.
- Ürün hayat döngüsünün aşamalarını tanımlayabilecek ve stratejik
önemini örneklerle açıklayabilecek.
- Pazarlama Karması elemanlarından Fiyat ve Dağıtımın Pazarlama
kararları için önemini açıklayabilecek.
Öğretim Yöntemleri Literatür tarama, vaka analizleri
Kaynaklar Kotler, P., Armstrong, G. (17.Edition). Principles of Marketing, New
Jersey: Prentice Hall.
İlgili diğer güncel makale ve kitaplar.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top