İletişim Lisans Programı

Kamera Aydınlatma ve Ses II(COM230)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM230 Kamera Aydınlatma ve Ses II 4 3 0 3 3 3
Ön Koşul COM257
Derse Kabul Koşulları COM257
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Alp BİROL birolalp@hotmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste, video kameralarla kompozisyon kurallarını uygulayarak çekim pratiğini geliştirmenin yanı sıra, sinemada aydınlatma ve çekimde ses kaydı konuları işlenecektir. Böylece iki dönem boyunca öğrenilen bilgiler pekiştirilmiş olacaktır.
İçerik -Kameralarla kontrollü çekim pratiği,
-Sinemada aydınlatma kuralları ve uygulaması,
-Set ortamında ses kaydı,
-Filmin seslendirilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci,
Sinemada görüntü düzenlemesi, aydınlatma tasarımı ve ses kayıt/kullanım tekniklerine dair bilgileri öğrenir.
Bu dersler sonrasında öğrenci profesyonel düzeyde çekimler yapar.
Öğretim Yöntemleri Teori ve uygulama.
Kaynaklar Sinemada Aydınlatma ve Ses ders notları,
Fotoğraf Sanatında Kompozisyon (Sabit Kalfagil) Fotoğraf Y.
Sinemada Görüntü Yönetmeni (A.Şefik Güngör) Kitle Y.
Sinematografi Kuram ve Uygulama (Blain Brown) Hil Y.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Stüdyoda video kamera uygulamaları 1,
2 Stüdyoda video kamera uygulamaları 2,
3 Aydınlatma araçları (doğal ve yapay ışık kaynakları)
4 Işığın ölçülmesi, Işığın yönlendirilmesi,
5 Stüdyoda aydınlatma uygulaması,
6 Işık filtreleri kullanımı,
7 Ara sınav haftası 1,
8 Ara sınav haftası 2,
9 Sesin tanımı, mikrofonlar ve yönlendirilmesi,
10 Optik ve manyetik ortamda sesin kullanımı,
11 Stüdyoda ses kaydı uygulaması 1,
12 Stüdyoda ses kaydı uygulaması 2,,
13 Çekilen görüntü ve seslerin analizi,
14 Değerlendirme.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top