İletişim Lisans Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları ll(COM248)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM248 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları ll 4 2 2 2 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Banu BASKAN KARSAK bkarsak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kapsamında öğrencilerin kurumsal sosyal sorumluluk alanında bir uygulama gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır. Toplumsal fayda kapsamında Üniversite içinde ya da Üniversite'nin sosyal paydaşları nezdinde gerçekleştirilmesi hedeflenen uygulama ders çıktısı olarak değerlendirilecektir.
İçerik Bu ders kapsamında öğrencilere sosyal sorumluluk kavramı, kavramın gelişimi, sosyal sorumluluk yaklaşımları aktarılarak öğrencinin bir kurumsal sosyal sorumluluk kampanyasını hayata geçirmesi sağlanacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Sosyal sorumluluk kavramını bilir.
Sosyal sorumluluk alanında yaratıcı fikir geliştirebilir.
Kurumsal sosyal sorumluluk uygulaması gerçekleştirebilir.
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı,
Sahada çalışma
Kaynaklar Blowfied M ve Murray A (2008) Corporate Responsibility A Critical Introduction, Oxford University Press, Oxford.
Çınarlı, İnci. Stratejik İletişim Yönetimi. 2. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2013.
Özüpek, Nejat. Kurum İmajı ve Sosyal Sorumluluk. 2. Baskı Eğitim Yayınevi
Konu
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Sosyal Sorumluluk Kavramının Tanımı
2 Sosyal Sorumluluğun Tarihsel Gelişimi
3 KSS uygulama konusu için ön araştırma yapılması
4 Klasik Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı / Modern Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı
5 Kurumların sosyal sorumluluk alanları
6 KSS uygulamasının araştırma aşamasının tamamlanması
7 Sektörden konuk eşliğinde “kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının” ele alınması
8 Vize sınavı
9 KSS uygulamasının ortaklarının seçilmesi ve paydaşlarla görüşmelerin yapılması
10 KSS uygulamasında kullanılacak strateji ve taktiklerin planlanması
11 KSS Uygulamasının lansmanı
12 KSS uygulamasının sosyal medya ve basınla ilişkilerinin yürütülmesi
13 KSS uygulamasının yürütülmesi
14 KSS uygulamasının değerlendirme sunumunun yapılması
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Sunum 1 60
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Toplam İş Yükü 65
Toplam İş Yükü / 25 2,60
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top