İletişim Lisans Programı

Mobil Programlama(COM204)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM204 Mobil Programlama 4 2 2 2 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) N. Sultan TURHAN sturhan@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin genelde temel mobil altyapıları ve teknolojileri konularında bilgi sahibi olmalarını, modern mobil uygulama tasarlama, geliştirme araçları kullanarak gerçekleme yöntemleri konularında bilgi ve beceri kazanmalarını, özelde ise Android tabanlı mobil sistemler için uygulama geliştirebilecek düzeyde programlama öğrenebilmelerini sağlamaktır
İçerik 1. Mobil Bilişim ve Teknolojilerine Giriş
2. Mobil Sistem Tasarımı
3. Android İşletim Sistemi Genel Yapısı
4. Android uygulamalarının temelleri ve yaşam döngüsü
5. Web servisler ve web servislere erişim - XML teknolojileri
6. Intent kavramı ve yaygın algılayıcılar
7. Android üzerinden sms, ağ ve ınternete erişim
8. Erişim izinleri, Servis ve Alarm kavramları
9. Arka plan işlemleri ve Thread Kavramı
10. Haritalar ve Lokasyon bazlı servisler
11. Swıft programlama diline giriş
12. Swıft: xcode playground örnekleri
13. Swıft: grafik arayüz elemanları
14. Swıft: swıft ile basit ağ iletişimi
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin sonunda öğrenci,
1. Mobil uygulama platformlarını tanır.
2. Mobil uygulama geliştirebilmek için gerekli donanım ve yazılımları seçebilir
3. Mobil uygulama platformu için gerekli yazılımları kurar
4. Mobile Uygulama Ortamını etkin olarak kullanabilir
5. Geliştirme dili ile görsel arayüzler tasarlar
6. Geliştirme dili ile veri yazma , okuma ve işleme yapabilir
7. Geliştirme dili ile dokunma ve jestleri yönlendirir
8. Uygulamalarla diğer uygulamaları haberleştirir
9. Program izleme ve debug işlevlerini kavrar
Öğretim Yöntemleri Anlatım, Soru - Cevap, Uygulama, Laboratuvar Çalışması, Ara Sınav, Kısa Sınav, Final Sınavı
Kaynaklar Programming Android: Java Programming for the New Generation of Mobile Devices, O'Reilly Media; Second Edition edition
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Mobil Bilişim ve Teknolojilerine Giriş
2 Mobil Sistem Tasarımı
3 Android İşletim Sistemi Genel Yapısı
4 Android Uygulamalarının Temelleri ve Yaşam Döngüsü
5 Web Servisler ve Web Servislere Erişim - XML Teknolojileri
6 Intent Kavramı ve Yaygın Algılayıcılar
7 Android Üzerinden Sms, Ağ ve Internete Erişim
8 Erişim İzinleri, Servis ve Alarm Kavramları
9 Arka Plan İşlemleri ve Thread Kavramı
10 Haritalar ve Lokasyon Bazlı Servisler
11 Swıft Programlama Diline Giriş
12 Swıft: Xcode Playground Örnekleri
13 Swıft: Grafik Arayüz Elemanları
14 Swıft: Swıft İle Basit Ağ İletişimi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 67
Toplam İş Yükü / 25 2,68
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top