İletişim Lisans Programı

Fransızca Yöntem Konferansı ll(COM108)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM108 Fransızca Yöntem Konferansı ll 2 2 2 2 2 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili
Türü
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Jean Y. Badeau jy.b@voila.fr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İçerik
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Présentation du cours. Objectifs, tâches à accomplir, système d'évaluation
2 Une dissertation, qu'est-ce que c'est ? Définir un concept.
3 Réflexion sur la notion de problématique
4 Dégager une problématique
5 Typologie des différents plans
6 Rechercher des idées et des arguments
7 Classer des arguments dans un plan
8 Reprise : contextualiser et définir un sujet. Définir une problématique. Définir un plan de dissertation.
9 Illustrer les arguments par des exemples précis
10 Rédiger une introduction
11 Rédiger une conclusion
12 Reprise : Rédiger une dissertation (Introduction, plan du développement, conclusion)
13 Reprise : Rédiger une dissertation (Introduction, plan du développement, conclusion)
14 Bilan du cours
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 100 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 100 50
Toplam 200 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 100 50
Toplam 100 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Ödevler 4 4 16
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Toplam İş Yükü 48
Toplam İş Yükü / 25 1,92
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top