Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Kültür Endüstrileri ve Medyanın Ekonomi Politiği(COM 504)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM 504 Kültür Endüstrileri ve Medyanın Ekonomi Politiği 2 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Dilruba ÇATALBAŞ dcatalbas@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kapsamında kapitalist endüstriyel üretim formlarına uygun olarak çalışan üretim araçları olarak medyanın ve medya ürünlerinin toplumsal ve ideolojik sonuçları, ekonomi-politik gelenek içinde yazılmış metinlerden hareketle incelenecektir.
İçerik Bkz. Konu başlıkları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci,

1. Kitle iletişimi ve medya alanındaki eleştirel yaklaşımları derinlemesine kavrar
2. Kültür ve medyanın eleştirel ekonomi politiğinin teorik ve kavramsal temellerini açıklar
3. Medyanın ekonomi politiğinin ne üretildiği, nasıl dağıtıldığı ve tüketildiği konusuyla nasıl ve neden ilişkili olduğunu tarif eder
4. Türkiye’de medyanın ekonomi politiğini eleştirel olarak değerlendirir
Öğretim Yöntemleri Konferans, tartışma, sunum, yazılı anlatım
Kaynaklar 1. Selda Bulut (2009) (der) Sermayenin Medyası, Medyanın Sermayesi: Ekonomi Politik Yaklaşımlar, Ütopya: Ankara.
2. Şerife Çam (2008) Medya çalışmalarında İdeoloji, De Ki: Ankara.
3. Levent Yaylagül (2006) Kitle İletişim Kuramları, Dipnot Yayınları: Ankara.
4. Haluk Geray (2005) (der) İletişim Ağlarının Ekonomisi, Siyasal Kitabevi: Ankara.
5. Gülseren Adaklı (2006) Türkiye’de Medya Endüstrisi, Ütopya: Ankara.
6. Mustafa Sönmez (2003) Filler ve Çimenler, İletişim: İstanbul.
7. Funda Başaran (2000) İletişim ve Emperyalizm: Türkiye’de Telekomünikasyonun Ekonomi-Politiği, Ütopya: Ankara

Selected papers
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Derse Giriş
2 Medya ve İletişim Çalışmalarında Eleştirel Yaklaşımlar
3 Frankfurt Okulu ve Kültür Endüstrileri
4 Kültürel Çalışmalar
5 Eleştirel ekonomi-politik
6 Seçilmiş metinlerin sunumu ve tartışılması
7 Seçilmiş metinlerin sunumu ve tartışılması
8 Seçilmiş metinlerin sunumu ve tartışılması
9 Seçilmiş metinlerin sunumu ve tartışılması
10 Seçilmiş metinlerin sunumu ve tartışılması
11 Seçilmiş metinlerin sunumu ve tartışılması
12 Seçilmiş metinlerin sunumu ve tartışılması
13 Seçilmiş metinlerin sunumu ve tartışılması
14 Seçilmiş metinlerin sunumu ve tartışılması
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 30
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 10
Toplam 2 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Dünyada, ülkesinde ve çevresindeki olayları bilir ve aralarındaki ilişkileri kavrar. X
2 Medyada ve iletişim teknolojilerindeki yenilikleri ve gelişmeleri izler. X
3 Medya ve iletişim alanlarında araştırma ve çalışma yapmak için gerekli kuram, yöntem ve uygulamaları bilir. X
4 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır. X
5 Olay ve olguları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir. X
6 Medya ve iletişim alanında etik değerleri; kamu yararına, insan ve birey haklarına saygıyı edinir ve savunur. X
7 Toplumların ve kültürlerin farklılıklarını anlama duyarlılığı edinir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top