Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı

İcra ve İflas Kanunu ile İlgili Sorunlar ve Değerlendirilmesi(ÖHYL-333)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ÖHYL-333 İcra ve İflas Kanunu ile İlgili Sorunlar ve Değerlendirilmesi 2 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) YAŞAR HAKAN PEKCANITEZ hpekcanitez@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İcra ve İflâs Kanunu’na ilişkin teorik problemler ile uygulamaya ilişkin sorunların incelenmesi
İçerik Şikâyet
İtirazın Kaldırılması
İtirazın İptali Davası
Menfi Tespit Davaları
İstirdat Davaları
Haciz Aşamasına İlişkin Sorunlar
Hacze İştirak
Satış Aşamasına İlişkin Sorunlar
İhalenin Feshi
İhtiyatî Haciz
Tasarrufun İptali Davaları
Anonim Şirketlerin İflâsı
İflâsın Ertelenmesi
Konkordato
Dersin Öğrenme Çıktıları İcra ve İflâs Kanunu’na ilişkin sorunların anlaşılması ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ortaya konulabilmesi.
Öğretim Yöntemleri Sözlü
Kaynaklar Berkin, Necmeddin M., Tatbikatçılara İcra Hukuku Rehberi, İstanbul 1980.
Kuru Baki, İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, İstanbul 2013.
Kuru Baki, İstinaf Sistemine Göre İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2017.
Arslan Ramazan/Yılmaz Ejder/ Ayvaz Taşpınar Sema, İcra ve İflâs Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2016.
Pekcanıtez Hakan/Atalay Oğuz/Sungurtekin Özkan Meral/ Özekes Muhammet, İcra ve İflâs Hukuku, 11. Bası, Ankara 2013.
Üstündağ Saim, İcra Hukukunun Esasları, 8. Bası, İstanbul 2004.
Pekcanıtez Hakan/Atalay Oğuz/Sungurtekin Özkan Meral/ Özekes Muhammet, İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, 4. Bası İstanbul 2017.
Postacıoğlu İlhan/Altay Sümer, İcra Hukuku Esasları, 5. Bası, İstanbul 2010.
Muşul Timuçin, İcra ve İflâs Hukuku, 6. Bası, Ankara 2014.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Şikâyet
2 İtirazın Kaldırılması
3 İtirazın İptali Davası
4 Menfi Tespit Davaları
5 İstirdat Davaları
6 Haciz Aşamasına İlişkin Sorunlar
7 Hacze İştirak
8 Satış Aşamasına İlişkin Sorunlar
9 İhalenin Feshi
10 İhtiyatî Haciz
11 Tasarrufun İptali Davaları
12 Anonim Şirketlerin İflâsı
13 İflâsın Ertelenmesi
14 Konkordato
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 - Özel hukuk alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma, X
2 -Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme, X
3 -Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme, X
4 -Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma, X
5 -Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, X
6 -Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme, X
7 -Özel hukuk alanındaki teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme, X
8 -Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, X
9 -Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme, X
10 -Özel hukuk alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim olma. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 2 5 10
Sunum 1 5 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 1 15 15
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 164
Toplam İş Yükü / 25 6,56
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top