Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ÖHYL-371 - Anonim Ortaklıkta Ana Sözleşme Seçmeli 3 0 0 7
2 ÖHYL-351 - International Commercial Law Seçmeli 4 0 0 10
3 ÖHYL-372 - İsimsiz Sözleşmeler Seçmeli 3 0 0 7
4 ÖHYL-370 - Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukunda Geçici Hukukî Koruma Önlemleri Seçmeli 3 0 0 7
5 ÖHYL-335 - Devlet ile Yatırımcı Arasındaki Sözleşmeler Seçmeli 3 0 0 7
6 ÖHYL-310 - Seminer Zorunlu 0 0 0 5
7 ÖHYL-363 - İş Hukukunda Güncel Gelişmeler Seçmeli 3 0 0 7
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ÖHYL-356 - Sigorta Hukukunda Güncel Sorunlar Seçmeli 3 0 0 7
2 ÖHYL-335 - Borçlar Kanunu’ndaki Yeni Kurumlar Seçmeli 3 0 0 7
3 ÖHYL-324 - İhtiyati Haciz Seçmeli 3 0 0 7
4 ÖHYL-364 - İş İlişkisinde Kişilik Haklarının Korunması Seçmeli 3 0 0 7
5 ÖHKHYL-318 - International economic law II: international trade and investment Seçmeli 4 0 0 10
6 ÖHYL-357 - Haksız Rekabet Seçmeli 3 0 0 7
7 ÖHYL-333 - İcra ve İflas Kanunu ile İlgili Sorunlar ve Değerlendirilmesi Seçmeli 3 0 0 7
8 ÖHYL-358 - Tahkime Elverişlilik Seçmeli 3 0 0 7
9 ÖHYL-365 - Kıymetli Evrak Hukuku Tartışmaları Seçmeli 3 0 0 7
10 ÖHYL-366 - Milletlerarası Tahkimin Usul Hukuku Sorunları Seçmeli 3 0 0 7
11 ÖHYL-367 - Sosyal Güvenlik Hukukunda Güncel Gelişmeler Seçmeli 3 0 0 7
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top