Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Kriz ve Risk İletişimi Yönetimi(SİY 622)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SİY 622 Kriz ve Risk İletişimi Yönetimi 2 2 0 0 2 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) İnci ÇINARLI icinarli@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste elde edilecek bilgiler, kriz ve yönetimi alanlarında stratejik iletişimin kullanılmasına temel oluşturacaktır. Öngörme, yönetme, kontrol etme ve değerlendirme ile ilgili bilgi ve yetilerin arttırılmasını hedefleyen ders, eleştirel ve analitik bakış açısını da geliştirmeyi amaçlamaktadır.
İçerik Kriz ve risk iletişimi yönetimi
Kriz iletişimi stratejileri
Kriz yönetiminde ölçümleme ve değerlendirme
Vak'a analizleri
'Risk Toplumu'
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;

1. Kriz ve risk yönetimi ile ilgili kuramları ve kavramları tanır.
2. Riskleri, sorunları ve krizi öngörür.
3. Kriz ve risk durumlarında istikrarsız enformasyon ortamını yönetebilir ve etkisini değerlendirebilir.
3.Kriz planı hazırlayabilir.
4. Alan ile ilgili etik sorgulama yapabilir.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı
Tartışma
Araştırma/Rapor hazırlama
Kaynaklar Ders notları.

Ulrich BECK, Risk Society: Towards a New Modernity, translated by Mark Ritter, London: Sage Publications, 1992.

Ulrich BECK, World Risk Society, Cambridge: Polity Press, 1998.

Ulrich BECK, “The Silence of Words and Political Dynamics in the World Risk Society”, Kasım 2001’de yapılan konuşma, Elena Mancini tarafından Almanca’dan tercüme, Logos 1.4, Fall 2002, http://logosonline.home.igc.org/beck.pdf, (01.11.2008).

Ulrich BECK, “Living in the World Risk Society”, Hubhouse Memorial Public Lecture at LSE, 15 February 2006.

Simon CATTLE, “Ulrich Beck, ‘Risk Society’ and the Media”, European Journal of Communication, 13 (1): 5-32.

George TERZIS and Myria VASSILADOU, “The Role of the Media During Crisis”, www.communicatecooperate.eu/index.php/ezwebin_site/content/download/109/502/file/The_Role_of_the_Media_during_Crises.pdf

Claudia ARADOU ve Rens Van MUNSTER, “Governing Terrorism Through Risk: Taking Precautions. (un)Knowing the Future”, European Journal of International Relations, 13, (89), 2007, pp.90-115.

İnci ÇINARLI, “Risk İletişimi Açısından SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) Salgını”, GSÜ İleti-ş-im Dergisi, no.2, Haziran 3005.

İnci ÇINARLI (ed.), Belirsizlik Toplumu’nun Krizi, İstanbul: Beta Yayınları, 2009.

Effie AMANATIDOU ve Foteini PSARRA, “Risk Communication: A Literature Review”, Final Report prepared under the Study ‘Evaluation of the Use of Scientific Advice in Risk Communications and the Development of a Community Action Plan, Atlantis Consulting S.A., August 2004.

Frank FUREDI, Korku Kültürü: Risk Almanın Riskleri, Çev. Barış Yıldırım, 2001.

Anthony GIDDENS, “Risk”, BBC/Reith Lectures, Hong Kong, 1999.

Slavoj ZIZEK, “Risk Society and Its Discontents”, Historical Materialism, vol.2, n.3, 1998, pp.143-164.

John P. McHALE, Joseph P. ZOMPETTI ve Mary Anne MOFFITT, “A Hegemonic Model of Crisis Communication: Truthfulness and Repercussions in Kasky v. Nike”, Journal of Business Communication, vol. 44, n.4, October 2007, pp.374-402.

James E. LUKASZEWSKI. “Seven Dimensions of Crisis Communication Management: A Strategic Analysis and Planning Model”, Ragan’s Communication Journal, January/February, 1999.

Doug NEWSOM, Judy VANSLYKE TURK and Dean KRUCKEBERG. This is PR: The Realities of Public Relations, USA: Thomson/Wadsworth, 2003.

Katie PAINE DELAHAYE. “How to Mesure Your Results in Crisis”, (2003), http://www.instituteforpr.com/pdf/HowtoMeasureYourResultsinaCrisis, KatieDelahayePaine2002.pdfIPR, 11.06.2006.

Mine ŞİMŞEK NARBAY. Kriz İletişimi. İstanbul: Nobel Yayınları, 2006.

David BERG and ROBB Stephen, “Crisis Communication and the ‘Paradigm Case’, Rhetorical and Critical Approaches to Public Relations, Elisabeth TOTH and Robert HEATH (ed.), New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 1992.

Tamara KAPLAN, “How Effective Public Relations Saved Johnson & Johnson”, http://www.personal.psu.edu/users/w/x/wxk116/tylenol/crisis.htm, 10.03.2005.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 ‘Kriz’ kavramının tanımlanması / Kriz yönetimi ve iletişimi sürecinin kuramsal kavramlaştırması / Kriz tipolojileri ve krizin evreleri / Proaktif ve reaktif kriz iletişimi.
2 Kriz iletişimi kuramları / Kriz tepki stratejileri ve taktikleri.
3 Vaka analizleri.
4 Krizlerde medya ile ilişkiler.
5 Yeni medya ve kriz iletişimi.
6 Bir krizin sonuçlarının ölçümlenmesi (değerlendirme).
7 Risk iletişimi
8 Sorun yönetimi-risk yönetimi-kriz yönetimi.
9 ‘Korku kültürü’ I
10 ‘Korku kültürü’ II
11 Modernite ve 'Risk Toplumu'
12 ‘Risk Toplumu’, küreselleşme ve neo-liberalizm,
13 Risk Toplumu ve medya / Govermentality (yönetimsellik), biyo-iktidar.
14 Refleksif modernite
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 0
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 1 50
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 30
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 5 120
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İletişim sorunlarına yönelik çözümler için gerekli stratejik düşünme ve analiz yetisine sahip olur. X
2 Stratejik iletişim alanında özgün projeler tasarlar, uygular ve yönetir. X
3 Yeni iletişim teknolojileri, kriz ve risk iletişimi yönetimi, ikna, kültürlerarası iletişimin etkinliği vb. konularda bilgi sahibi olur. X
4 Profesyonel etik ilkeleri uygular ve teşvik eder. X
5 Kültür, iletişim ve kuruluşların değişimi arasındaki ilintileri farkeder. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 7 6 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 1 12 12
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 1 8 8
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 120
Toplam İş Yükü / 25 4,80
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top