Özel Hukuk Doktora Programı

Konkordato(ÖHDR-381)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ÖHDR-381 Konkordato 2 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) Güray ERDÖNMEZ gerdonmez@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Konkordatonun incelenmesi ve tanıtılması
İçerik Konkordato Hakkında Genel Bilgiler
Konkordato Başvurusunun Yapılması
Konkordato Başvurusunun Değerlendirilmesi
Geçici Mühlet
Geçici Mühletin Sonuçları
Kesin Mühlet
Kesin Mühletin Sonuçları
Alacaklılar Toplantısı
Konkordato Komiseri
Konkordatonun Tasdiki
Konkordatonun Hükümleri
Kanun Yolları
Konkordatonun Feshi
Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato
Dersin Öğrenme Çıktıları Konkordatoya ilişkin sorunların anlaşılması ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ortaya konulabilmesi.
Öğretim Yöntemleri Sözlü
Kaynaklar Pekcanıtez Hakan/Erdönmez Güray, 7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, İstanbul 2018.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Konkordato Hakkında Genel Bilgiler
2 Konkordato Başvurusunun Yapılması
3 Konkordato Başvurusunun Değerlendirilmesi
4 Geçici Mühlet
5 Geçici Mühletin Sonuçları
6 Kesin Mühlet
7 Kesin Mühletin Sonuçları
8 Alacaklılar Toplantısı
9 Konkordato Komiseri
10 Konkordatonun Tasdiki
11 Konkordatonun Hükümleri
12 Kanun Yolları
13 Konkordatonun Feshi
14 Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Özel hukuk alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma, X
2 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme, X
3 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme, X
4 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma, X
5 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, X
6 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme, X
7 Özel hukuk alanındaki teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme, X
8 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, X
9 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme, X
10 Özel hukuk alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim olma. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 14 2 28
Sunum 14 2 28
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Toplam İş Yükü 169
Toplam İş Yükü / 25 6,76
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top