Felsefe Lisans Programı

Felsefi Antropoloji(PH430)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
PH430 Felsefi Antropoloji 8 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Selami Atakan ALTINÖRS aaltinors@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı “İnsan varlığı” nedir? İnsan varlığı ve ona ilişkin felsefî problemlerin incelenmesi. İnsan varlığına ve onun mevcudiyet koşullarına dair çeşitli felsefî yaklaşımların sunulması.
İçerik Presokratik filozoflardan Cassirer'e insan anlayışları.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.İnsan üzerine felsefî refleksiyon becerisi.
2.Başlıca felsefî antropoloji teorileri.
3.İnsanın mevcudiyet koşullarına dair felsefî donanım.
Öğretim Yöntemleri Yüzyüze
Kaynaklar Bernard Groethuysen: Anthropologie philosophique
Jacques Poulain: De l'homme. Eléments d'anthropologie philosophique du langage
Denis Trierweiler: Hans Blumenberg: Anthropologie philosophique
Arnold Gehlen: Essais d'anthropologie philosophique
Gérard Raulet: Max scheler l'anthropologie philosophique en Allemagne dans l'entre-deux-guerres
Takiyettin Mengüşoğlu: İnsan Felsefesi
Mustafa Günay: Felsefe Tarihinde İnsan Sorunu
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Felsefî antropolojinin konusu ve kapsamı
2 Bir felsefî problem olarak insan varlığı
3 Sokrates öncesi felsefede insan
4 Sokrates ve Platon
5 Aristoteles
6 Ortaçağ'da insan anlayışları
7 Vize sınavı
8 Rönesans'ta insan anlayışları
9 Aydınlanma çağında insan
10 Alman Romantizminde insan
11 Max Scheler
12 Arnold Gehlen
13 Ernst Cassirer
14 Son değerlendirmeler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 16
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 14 2
Toplam 16 38
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Felsefe metinlerini mantıksal çözümlemeye tâbi tutabilir, eleştirel ve analitik zekâya sahip olur; X
2 Antik Çağ’dan 20. Yüzyıla kadar felsefe tarihine dair kapsamlı bilgi sahibi olur; X
3 Etik, Estetik, Bilim Tarihi, Toplum Felsefesi gibi sistematik felsefe disiplinlerinde bilgi edinir ve uzmanlaşma sağlar; X
4 Felsefenin, Tarih, Psikoloji, Antropoloji, Sosyoloji ve pozitif bilimler gibi felsefe dışı disiplinlerle ilişkisini kurabilir; X
5 Siyaset kuramlarının öğrenir, tarihi ve güncel olayları felsefi bakış açısıyla değerlendirebilir;
6 Fransızca, İngilizce gibi yaşayan dillerde felsefi tartışmaları takip edebilecek düzeye gelir; X
7 Eski Yunanca, Latince veya Osmanlıca dillerinde yazılmış felsefe metinlerini takip edebilecek düzeye gelir;
8 Sanat yapıtlarını ve tarihini değerlendirebilecek estetik kuramları tanır ve yaratıcı düşünce yeteneğini kavrar;
9 Bağımsız akademik araştırmalar yapma ve makaleler yazma becerisinin kazanır; çözümleme, yorumlama ve eleştirel tartışma yeteneğinin geliştirir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 20 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 16 16
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 1 4 4
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü / 25 6,00
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top