Sosyoloji Lisans Programı

Ağlar ve Sosyal Mekan(SOC402)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC402 Ağlar ve Sosyal Mekan 8 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Burge Erginli erginlie@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin temel amaçları tözcü ve ilişkisel yaklaşım arasındaki temel farklılıkları anlamak, ağ teorisinin bu iki yaklaşım içerisindeki yerini kavramak ve teorinin sosyal mekan ile ilgili pratik sorunlara uygulama biçimlerini öğrenmek, değişen dünyada sosyal oluşumlar arasındaki yeni ilişki biçimleri ile ilgili araştırma yapmak, araştırma sonuçlarını sunmak ve sınıfın diğer üyelerine eleştirel ve yapıcı geri bildirim yapmaktır.
İçerik Sosyal bilimlerin farklı disiplerinde sıkça kullanılan sosyal mekanın kavramsallaştırılması farklı yaklaşımlara göre çeşitlilik gösterir. Bu yaklaşımlardan biri olan ağ yaklaşımında sosyal oluşumların birbirleriyle ilişkileri gösetilmektedir. Ağlar ve Sosyal Mekan dersi, ağ literatürü temelinde sosyal eylemlerin ağların oluşturduğu sosyal mekanda ne şekilde gerçekleştiği ve fiziksel mekanın sosyal mekanı oluşturan ilişilerin oluşması, sürdürülmesi ve yok olmasında ne derece rolü olduğuna odaklanacaktır.

Dersin ağlardan oluşan sosyal mekana yönelik teorik açıdan (ilişkisel düşünce ve ağlar, sosyal ve fiziksel mekan arasındaki ilişki), yöntemsel açıdan (ağlardan oluşan mekanı anlama yöntemleri) ve uygulama açısından (ağ teorisi ve analizinin sosyal çalışmalarda nasıl değerlendirildiği) anlayış kazandırmayı hedeflemektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Derste öğrencilerin ağ yaklaşımına yönelik eleştirel bir bakış açısı kazanmaları, bu konudaki sözlü ve yazılı sunumlarını geliştirmeleri ve konuyla ilgili ders içerisinde yapılacak çalışmalara yapıcı yorumlar geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu hedeflere ders kapsamında yapılacak bireysel literatür incelemesi (ödev 1), hem yazılı (ödev 5) hem de dönem ortası ve dönem sonunda sözlü (ödev 4) olarak sunulacak grup çalışması ile ulaşılacaktır. Öğrencilerin aynı zamanda başka bir öğrencinin literatür incelemesi üzerine geri bildirimde bulunması (ödev 2) beklenmektedir.

1) bireysel çalışma (literatüre incelemesi): %10
2) geri bildirim verme %10
3) atörlye çalışması sonucu oluşturulan kişisel ağları tanıtma %10
4) dönem ortası ve sonu sunumları %20 (her biri %10)
5) grup raporu (ağlar ve sosyal mekan ile ilgili): %40
6) vize: %10
Öğretim Yöntemleri Ders, tartışma dersi, atölye
Kaynaklar Ders kapsamında okunması zorunlu aşağıdaki kaynaklara ek olarak, öğrencilerden literatür taraması ödevleri için seçecekleri 5 makale daha incelemeleri beklenmektedir.

3. HAFTA
Emirbayer, M. (1997). Manifesto for a Relational Sociology. American Journal of Sociology, 103(2), 281–317. https://doi.org/10.1086/231209
Pattison, P., & Robins, G. (2004). Building Models for Social Space: Neighourhood-based Models for Social Networks and Affiliation Structures. Mathématiques et Sciences Humaines. Mathematics and Social Sciences, (168), 11–29. https://doi.org/10.4000/msh.2937

6. HAFTA
Berkowitz, S. D. (1982). An Introduction to Structural Analysis: The Network Approach to Social Research. Toronto: Butterworths.
Wellman, B. (1983). Network Analysis: Some Basic Principles. Sociological Theory, 1, 155–200. https://doi.org/10.2307/202050
Scott, J. (2000). Social network analysis: a handbook (2nd Edition). London?; Thousands Oaks, Calif: SAGE Publications.


8. HAFTA
Borgatti, S. P., & Everett, M. G. (1992). Notions of Position in Social Network Analysis. Sociological Methodology, 22, 1. https://doi.org/10.2307/270991
Faust, K., & Wasserman, S. (1992). Blockmodels: Interpretation and evaluation. Social Networks, 14(1–2), 5–61. https://doi.org/10.1016/0378-8733(92)90013-W

11. HAFTA
Van Eijk, G. (2010). Unequal networks: spatial segregation, relationships and inequality in the city. Delft: Delft Univ Press.
Granovetter, M. (1973). The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, 78(6), 1360–1380.


12. HAFTA
Bridge, G. (2002). The Neighbourhood and Social Networks. ESRC Centre for Neighbourhood Research, (CNR Paper 4).
Wellman, B. (1979). The Community Question: The Intimate Networks of East Yorkers. American Journal of Sociology, 84(5), 1201–1231.
Hampton, K. N., & Wellman, B. (2002). The not so Global Village of Netville. In B. Wellman & C. Haythornthwaite (Eds.), The Internet in Everyday Life (pp. 345–371). Blackwell Publishers Ltd. https://doi.org/10.1002/9780470774298.ch12
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 5 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Sunum 2 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10
Diğer Uygulamalar 2 20
Dönem Ödevi / Projesi 1 40
Raporlar 1 10
Toplam 7 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir. X
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir. X
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir. X
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir. X
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir. X
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir. X
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir. X
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir. X
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir. X
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir. X
11 Mezun olan öğrenci sosyolojiyi geniş bir sosyal bilim çerçevesiyle bütünleştiren disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir. X
12 Mezun olan öğrenci Türkiye’nin tarihini ve modernleşmesini sosyolojik sonuçları itibarıyla ve dünya tarihi çerçevesinde yorumlayabilir. X
13 Mezun olan öğrenci toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların neden olduğu sorunlara olası çözümler üretmek için siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilir. X
14 Mezun olan öğrenci sosyolog olarak olduğu gibi, araştırmacı olarak da konumu hakkında düşünümsel bir bakış açısı geliştirebilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Sunum 2 10 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30 30
Diğer Uygulamalar 2 6 12
Dönem Ödevi / Projesi 1 30 30
Raporlar 1 15 15
Öğrenme Günlükleri 5 8 40
Toplam İş Yükü 147
Toplam İş Yükü / 25 5,88
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top