İletişim Lisans Programı

Lobicilik(COM409)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM409 Lobicilik 7 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Nazlı AYTUNA nazli.aytuna@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kapsamında halkla ilişkilerin araştırma alanlarından birini oluşturan lobiciliğin tarihsel gelişimini, temel kavram ve uygulamalarını aktarmak, uluslararası düzeyde farklı örnekleri analiz ederek, etkili iletişim stratejileri oluşturmak yönünde öğrenciye bilgi ve deneyim kazandırmak hedeflenmektedir.
İçerik . Ders planının ve ders kapsamında yapılacak çalışmaların tanıtılması

2. Genel Tanımlar: Baskı Grupları, Çıkar Grupları, Lobicilik

3.Tarihsel Gelişim: Lobi faaliyetlerinin başlangıcı
Gelişme süreci ve günümüz uygulamaları
Türkiye’de Lobiciliğin Gelişimi

4.Lobicilik ve Etik: Yasal düzenlemeler
Etik sorgulamalar: ABD'de yaşanan skandallardan örnekler

5.Lobicilik Biçimleri

6.Lobicilik Yöntemleri

7. Halkla İlişkiler Uygulaması olarak Lobicilik: Şirketlerin lobicilik uygulamaları

8. Vize Sınavı

8. Lobicilikte kullanılan araçlar: etkileşimli medya ortamlarının stratejik kullanımı

9. Türkiye’nin Lobi Faaliyetleri

10. Poje çalışmaları ve sunumlar: Çevre lobileri

11. Poje çalışmaları ve sunumlar: Sanayi lobileri

12. Poje çalışmaları ve sunumlar: Etnik Lobiler I

13. Poje çalışmaları ve sunumlar: Etnik Lobiler II

14. Türkiye’deki lobicilik uygulamalarına ilişkin perspektifler
Dersin Öğrenme Çıktıları Lobiciliğin temel kavramlarını tanımlar;

Lobiciliğin tarihsel gelişim sürecini ve değişimini belirtir;

Lobicilik biçimlerini ve temel yöntemlerini yorumlar;

Lobicilik uygulamalarını analiz eder;

Lobicilik örneklerini bir halkla ilişkiler uygulama alanı olarak sorgular;

Lobicik uygulamalarındaki iletişim stratejilerini değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri İletişim teknolojileri destekli anlatım, Grup tartışması, sunum
Kaynaklar ARI Tayyar, Amerika’da Siyasal Yapı: Lobiler ve Dış Politika, MKM yayıncılık, Bursa, 2009.

ASLAN Seyfettin, Siyasal İktidarı Etkileme Yöntemlerinden biri olarak Lobicilik, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,23, 2009, ss 113-121.

CANÖZ Kadir, Halkla İlişkiler Uygulaması olarak Lobicilik, Nüve Kültür Merkezi Yayınları, İstanbul, 2007.

CLAMEN E Michel, Le lobbying et ses secrets: guide des techniques d'influence, Dunod, Paris, 1995.

HAYWARD Jack, "Groups d'intérêt, pluralisme et démocratie," Pouvoirs, no. 79, Paris, 1996.

KER DİNCER Müjde, Lobicilik, Alfa yayınları, İzmir, 1998.

LAMARQUE Gilles, Le lobbying, PUF, que sais-je?, Paris, 1994

MOURAD Attarça, Un modèle conceptuel du lobbying pratiqué par les entreprises, Université Nancy II, -IXIEME Conference Internationale de management strategique, Aims, IMS 2000, Montpellier, - 24-26 Mai 2000 .

SCHENDELEN Rinus Van, Machiavelli in Brussels: The art of lobbying in the EU, Amsterdam University Pres, Amesterdam, 2002.

ZETTER Lionel, The art of Political Persuasion, Harriman house ltd, Londra, 2008.

http://www.strategie- aims.com/aims2k/AIMS/papiers/attarca.PDF

http://www.lobicilik.com/LobbyingBasics.htm

http://www.euractiv.com
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Ders planının ve ders kapsamında yapılacak çalışmaların tanıtılması
2 Genel Tanımlar: Baskı Grupları, Çıkar Grupları, Lobicilik
3 Tarihsel Gelişim: Lobi faaliyetlerinin başlangıcı Gelişme süreci ve günümüz uygulamaları Türkiye’de Lobiciliğin Gelişimi
4 Lobicilik ve Etik: Yasal düzenlemeler Etik sorgulamalar: ABD'de yaşanan skandallardan örnekler
5 Lobicilik Biçimleri
6 Lobicilik Yöntemleri
7 Halkla İlişkiler Uygulaması olarak Lobicilik: Şirketlerin lobicilik uygulamaları
8 Vize Sınavı
9 Lobicilikte kullanılan araçlar: etkileşimli medya ortamlarının stratejik kullanımı
10 Türkiye’nin Lobi Faaliyetleri
11 Poje çalışmaları ve sunumlar: Çevre lobileri
12 Poje çalışmaları ve sunumlar: Sanayi lobileri
13 Poje çalışmaları ve sunumlar: Etnik Lobiler
14 Türkiye’deki lobicilik uygulamalarına ilişkin perspektifler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 60
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 10 10
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 76
Toplam İş Yükü / 25 3,04
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top