İletişim Lisans Programı

Bitirme Projesi I(COM405)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM405 Bitirme Projesi I 7 2 0 0 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Gaye Aslı SANCAR DEMREN asancar@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kapsamında öğrencilerin belirledikleri bir sorunsal kapsamında özgün bir araştırma gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır.
İçerik Bu ders kapsamında özgün bir akademik araştırmanın araştırma sorularını oluşturmak, belirlenen sorunsal kapsamında hipotezlerin belirlenmesi, ve araştırma yönteminin belirlenmesi, literatür taraması yapılması gibi konular ele alınacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Araştırma sorularını belirleyebilir.
Araştırma hipotezi oluşturabilir.
Bilimsel araştırma yöntemlerini uygulayabilir.
Kaynakça taraması yapabilir.
Bilimsel yazı yazabilir.
Özgün bir araştırma yürütebilir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Bitirme Projesi dersi işleyişi hakkında bilgilendirme
2 Gazetecilik ve internet yayıncılığı uzmanlık alanı bitirme projesi konuları hakkında bilgilendirme
3 Halkla ilişkiler ve reklam uzmanlık alanı bitirme projesi konuları hakkında bilgilendirme
4 Sinema ve televizyon uzmanlık alanı bitirme projesi konuları hakkında bilgilendirme
5 Bilimsel yazı teknikleri
6 Danışman görüşmesi
7 Vize
8 Danışman görüşmesi
9 Danışman görüşmesi
10 Danışman görüşmesi
11 Danışman görüşmesi
12 Danışman görüşmesi
13 Danışman görüşmesi
14 Danışman görüşmesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Dönem Ödevi / Projesi 1 60
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Toplam İş Yükü 88
Toplam İş Yükü / 25 3,52
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top