İletişim Lisans Programı

Mesleki İngilizce I(COM471)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM471 Mesleki İngilizce I 7 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Çiğdem ERSAYIN cersayin@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Farklı meslek alanlarından (Gazetecilik, Sinema, Radyo,Televizyon,
Halkla İlişkiler ve Reklam) İngilizce metinlerin okumasının
yapılması; meslek alanlarının İngilizce terminolojisine yatkınlık
sağlanması; sınıf içi çalışmalarda paragraf ve genel metin hızlı tekrar
okumasının yapılması ve sözel anlatımla anlam aktarımının
sağlanması; soru-cevap yöntemiyle konuyla ilgili tartışma ortamı
yaratılarak İngilizce sözel dil kullanımının desteklenmesi; meslek
alanları ile ilgili film/belgesel izlenmesi ile görsel-işitsel alanda
İngilizce dil kullanımının desteklenmesi ve farklı meslek alanlarına
ilişkin materyallerin çözümlenmesi (bilişsel/duyusal).
İçerik 1. Hafta: Dönemsel bazda ders işleyiş yönteminin
tanıtılması. Reklam ile ilgili metnin sınıf içi okumasının
yapılması, terminolojinin verilmesi ve soru-cevaplarla
metin tartışmasının yapılması.
2. Hafta: Gazetecilik ile ilgili metnin önemli bölümlerinin
tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru
cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin
sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
3. Hafta: Sinema ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar
okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla
metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü
anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
4. Hafta: Radyo&Televizyon ile ilgili metnin önemli
bölümlerinin tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve
soru cevaplarla metin tartışmasının yapılması.
Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
5. Hafta: H. İlişkiler ile ilgili metnin önemli bölümlerinin
tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru
cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin
sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
6. Hafta: Reklam ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar
okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla
metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü
anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
7. Hafta: Ara sınav (vize).
8. Hafta: Gazetecilik ile ilgili metnin önemli bölümlerinin
tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru
cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin
sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
9. Hafta: Sinema ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar
okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla
metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü
anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
10. Hafta: Radyo&Televizyon ile ilgili metnin önemli
bölümlerinin tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve
soru cevaplarla metin tartışmasının yapılması.
Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
11. Hafta: H. İlişkiler ile ilgili metnin önemli bölümlerinin
tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru
cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
12. Hafta: İletişim ile ilgili metnin önemli bölümlerinin
n tekrar
okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla
metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü
anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
13. Hafta: Film/belgesel seyredimi ve konuyla ilgili sorucevap üzerinden içerik tartışmasının yapılması.
14. Hafta: Film/belgesel seyredimi ve konuyla ilgili sorucevap üzerinden içerik tartışmasının yapılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
? Kendi alanı ve farklı meslek alanlarına ait İngilizce metinleri
okuyarak alan terminolojisine yatkınlık sağlayabilecek.
? Metinlerin ders öncesi ve sınıf okumasını yaparak detaylı ve
özet okuma (İngilizce) alanında gelişme sağlayabilecek.
? Sınıf içinde okunan metinle ilgili yöneltilecek sorularla alan
terminolojisini de kullanması teşvik edilerek konu hakkında
İngilizce sözel dil kullanımını geliştirebilecek.
? Meslek alanlarına ait İngilizce film/belgesel izleyerek görselle
desteklenen işitsel dil alanını geliştirebilecektir.
Öğretim Yöntemleri Makale okuma, film seyretme, tartışma
Kaynaklar Meslek alanları ile ilgili makaleler ve film/belgeseller
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 1. Hafta: Dönemsel bazda ders işleyiş yönteminin tanıtılması. Reklam ile ilgili metnin sınıf içi okumasının yapılması, terminolojinin verilmesi ve soru-cevaplarla metin tartışmasının yapılması.
2 2. Hafta: Gazetecilik ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
3 3. Hafta: Sinema ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
4 4. Hafta: Radyo&Televizyon ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
5 5. Hafta: H. İlişkiler ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
6 6. Hafta: Reklam ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
7 7. Hafta: Ara sınav (vize).
8 8. Hafta: Gazetecilik ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
9 9. Hafta: Sinema ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
10 10. Hafta: Radyo&Televizyon ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
11 11. Hafta: H. İlişkiler ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
12 12. Hafta: İletişim ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
13 13. Hafta: Film/belgesel seyredimi ve konuyla ilgili sorucevap üzerinden içerik tartışmasının yapılması.
14 14. Hafta: Film/belgesel seyredimi ve konuyla ilgili soru cevap üzerinden içerik tartışmasının yapılması.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 76
Toplam İş Yükü / 25 3,04
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top