İletişim Lisans Programı

Mesleki İngilizce I(COM471)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM471 Mesleki İngilizce I 7 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Çiğdem ERSAYIN cersayin@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Farklı meslek alanlarından (Gazetecilik, Sinema, Radyo,Televizyon,
Halkla İlişkiler ve Reklam) İngilizce metinlerin okumasının
yapılması; meslek alanlarının İngilizce terminolojisine yatkınlık
sağlanması; sınıf içi çalışmalarda paragraf ve genel metin hızlı tekrar
okumasının yapılması ve sözel anlatımla anlam aktarımının
sağlanması; soru-cevap yöntemiyle konuyla ilgili tartışma ortamı
yaratılarak İngilizce sözel dil kullanımının desteklenmesi; meslek
alanları ile ilgili film/belgesel izlenmesi ile görsel-işitsel alanda
İngilizce dil kullanımının desteklenmesi ve farklı meslek alanlarına
ilişkin materyallerin çözümlenmesi (bilişsel/duyusal).
İçerik 1. Hafta: Dönemsel bazda ders işleyiş yönteminin
tanıtılması. Reklam ile ilgili metnin sınıf içi okumasının
yapılması, terminolojinin verilmesi ve soru-cevaplarla
metin tartışmasının yapılması.
2. Hafta: Gazetecilik ile ilgili metnin önemli bölümlerinin
tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru
cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin
sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
3. Hafta: Sinema ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar
okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla
metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü
anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
4. Hafta: Radyo&Televizyon ile ilgili metnin önemli
bölümlerinin tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve
soru cevaplarla metin tartışmasının yapılması.
Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
5. Hafta: H. İlişkiler ile ilgili metnin önemli bölümlerinin
tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru
cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin
sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
6. Hafta: Reklam ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar
okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla
metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü
anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
7. Hafta: Ara sınav (vize).
8. Hafta: Gazetecilik ile ilgili metnin önemli bölümlerinin
tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru
cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin
sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
9. Hafta: Sinema ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar
okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla
metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü
anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
10. Hafta: Radyo&Televizyon ile ilgili metnin önemli
bölümlerinin tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve
soru cevaplarla metin tartışmasının yapılması.
Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
11. Hafta: H. İlişkiler ile ilgili metnin önemli bölümlerinin
tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru
cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
12. Hafta: İletişim ile ilgili metnin önemli bölümlerinin
n tekrar
okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla
metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü
anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
13. Hafta: Film/belgesel seyredimi ve konuyla ilgili sorucevap üzerinden içerik tartışmasının yapılması.
14. Hafta: Film/belgesel seyredimi ve konuyla ilgili sorucevap üzerinden içerik tartışmasının yapılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
? Kendi alanı ve farklı meslek alanlarına ait İngilizce metinleri
okuyarak alan terminolojisine yatkınlık sağlayabilecek.
? Metinlerin ders öncesi ve sınıf okumasını yaparak detaylı ve
özet okuma (İngilizce) alanında gelişme sağlayabilecek.
? Sınıf içinde okunan metinle ilgili yöneltilecek sorularla alan
terminolojisini de kullanması teşvik edilerek konu hakkında
İngilizce sözel dil kullanımını geliştirebilecek.
? Meslek alanlarına ait İngilizce film/belgesel izleyerek görselle
desteklenen işitsel dil alanını geliştirebilecektir.
Öğretim Yöntemleri Makale okuma, film seyretme, tartışma
Kaynaklar Meslek alanları ile ilgili makaleler ve film/belgeseller
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 1. Hafta: Dönemsel bazda ders işleyiş yönteminin tanıtılması. Reklam ile ilgili metnin sınıf içi okumasının yapılması, terminolojinin verilmesi ve soru-cevaplarla metin tartışmasının yapılması.
2 2. Hafta: Gazetecilik ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
3 3. Hafta: Sinema ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
4 4. Hafta: Radyo&Televizyon ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
5 5. Hafta: H. İlişkiler ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
6 6. Hafta: Reklam ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
7 7. Hafta: Ara sınav (vize).
8 8. Hafta: Gazetecilik ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
9 9. Hafta: Sinema ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
10 10. Hafta: Radyo&Televizyon ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
11 11. Hafta: H. İlişkiler ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
12 12. Hafta: İletişim ile ilgili metnin önemli bölümlerinin tekrar okunması, terminolojinin verilmesi ve soru cevaplarla metin tartışmasının yapılması. Öğrencilerin sözlü anlatımla metne ilişkin özeti vermeleri.
13 13. Hafta: Film/belgesel seyredimi ve konuyla ilgili sorucevap üzerinden içerik tartışmasının yapılması.
14 14. Hafta: Film/belgesel seyredimi ve konuyla ilgili soru cevap üzerinden içerik tartışmasının yapılması.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 76
Toplam İş Yükü / 25 3,04
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top